Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TÜRKÇE TESTİ 14. (1) Ahmet Haşim'in sanatı denince akla ilk gelen söz- cük sembolizmdir. (II) Şiire, bir antolojide Fransız sem-

TÜRKÇE TESTİ
14. (1) Ahmet Haşim'in sanatı denince akla ilk gelen söz-
cük sembolizmdir. (II) Şiire, bir antolojide Fransız sem-
bolist şairlerin yapıtlarını okuyarak heves etmiş, yazıla-
rında onları övmüş, sanat anlayışını açıklarken onların
düşüncelerin

TÜRKÇE TESTİ 14. (1) Ahmet Haşim'in sanatı denince akla ilk gelen söz- cük sembolizmdir. (II) Şiire, bir antolojide Fransız sem- bolist şairlerin yapıtlarını okuyarak heves etmiş, yazıla- rında onları övmüş, sanat anlayışını açıklarken onların düşüncelerinden yararlanmıştır. (III) Hatta arkadaşla- rina, "Kitapçıya şiir kitabı almaya gitmiştim. Henri de Regnier'nin kitabını buldum, okudum, o yüzden sem- bolist oldum." dediği söylenir. (IV) Sanatçı, Piyale'nin başına koyduğu ön sözünde bu doğrultuda sözler sar- fetmiş, ne var ki savunduğu ilkeleri şiirlerinde tam ola- rak uygulamamıştır. (V) Şairin düzyazısı ise; temiz, açık, mantıklı, süssüz ve düşünceye dayalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) III E) V D) IV