Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı Soruları

TÜRKÇE TESTİ
14. (1) Ahmet Haşim'in sanatı denince akla ilk gelen söz-
cük sembolizmdir. (II) Şiire, bir antolojide Fransız sem-
bolist şairlerin yapıtlarını okuyarak heves etmiş, yazıla-
rında onları övmüş, sanat anlayışını açıklarken onların
düşüncelerinden yararlanmıştır. (III) Hatta arkadaşla-
rina, "Kitapçıya şiir kitabı almaya gitmiştim. Henri de
Regnier'nin kitabını buldum, okudum, o yüzden sem-
bolist oldum." dediği söylenir. (IV) Sanatçı, Piyale'nin
başına koyduğu ön sözünde bu doğrultuda sözler sar-
fetmiş, ne var ki savunduğu ilkeleri şiirlerinde tam ola-
rak uygulamamıştır. (V) Şairin düzyazısı ise; temiz, açık,
mantıklı, süssüz ve düşünceye dayalıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
E) V
D) IV
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
TÜRKÇE TESTİ 14. (1) Ahmet Haşim'in sanatı denince akla ilk gelen söz- cük sembolizmdir. (II) Şiire, bir antolojide Fransız sem- bolist şairlerin yapıtlarını okuyarak heves etmiş, yazıla- rında onları övmüş, sanat anlayışını açıklarken onların düşüncelerinden yararlanmıştır. (III) Hatta arkadaşla- rina, "Kitapçıya şiir kitabı almaya gitmiştim. Henri de Regnier'nin kitabını buldum, okudum, o yüzden sem- bolist oldum." dediği söylenir. (IV) Sanatçı, Piyale'nin başına koyduğu ön sözünde bu doğrultuda sözler sar- fetmiş, ne var ki savunduğu ilkeleri şiirlerinde tam ola- rak uygulamamıştır. (V) Şairin düzyazısı ise; temiz, açık, mantıklı, süssüz ve düşünceye dayalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) III E) V D) IV
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil (ek ey-
lem) kullanılmıştır?
TA) Toplantıya gelmezse bugün kesinlikle oylama
yapılmaz.
B) Kızım, iki aylık tatilden sonra iyice esmerleşti.
C) Hayatın nasıl olduğunu ileride anlayacaksın.
D) Şimdi de arabanın tamiriyle uğraşıyoruz.
E) Ayağındaki nal çıkınca at iyice huysuzlaştı.
120
APEGEMAKADEM
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil (ek ey- lem) kullanılmıştır? TA) Toplantıya gelmezse bugün kesinlikle oylama yapılmaz. B) Kızım, iki aylık tatilden sonra iyice esmerleşti. C) Hayatın nasıl olduğunu ileride anlayacaksın. D) Şimdi de arabanın tamiriyle uğraşıyoruz. E) Ayağındaki nal çıkınca at iyice huysuzlaştı. 120 APEGEMAKADEM
A
A
AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
20.
-1922
1.
Ateşten Gömlek
1923
II.
Vurun Kahpeye
1936
Il Sinekli Bakkal
1962
IV. Türk'ün Ateşle Imtihanı
Yukarıdaki görselde Halide Edip Adivar'ın eserleri,
basılma yıllarına göre verilmiştir.
Buna göre görselde verilen eserlerle ilgili
aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Millî Mücadele'nin bir bakıma destanı olan; olayların
Ayşe, Peyami, Ihsan ekseninde anlatıldığı roman-
T
Cumhuriyet Dönemi öncesinde yayımlanmıştır.
B). Abdülhamit Dönemi'nde İstanbul'un arka
mahallerinden birinde dönemin panoramasının
çizildiği romani üçüncü sırada basılmıştır.
1962'de basılan romanında yazar, Milli Mücadele
yıllarını gözler önüne serer. Canlı ve etkileyici bir dilin
kullanıldığı romanda realizm etkisi görülür.
DY Öğretmen olarak bir Batı Anadolu kasabasına
gönderilen Aliye'nin çektiği sıkıntıların anlatıldığı
roman, basimda ikinci sırayı almıştır.
Er Halide Edip Adivar, Cumhuriyet'in ilanından sonra
yazdığı bir romanında Rabia, Kız Tevfik, Vehbi Dede
karakterlerine yer vermiştir.
M
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
A A AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 20. -1922 1. Ateşten Gömlek 1923 II. Vurun Kahpeye 1936 Il Sinekli Bakkal 1962 IV. Türk'ün Ateşle Imtihanı Yukarıdaki görselde Halide Edip Adivar'ın eserleri, basılma yıllarına göre verilmiştir. Buna göre görselde verilen eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Millî Mücadele'nin bir bakıma destanı olan; olayların Ayşe, Peyami, Ihsan ekseninde anlatıldığı roman- T Cumhuriyet Dönemi öncesinde yayımlanmıştır. B). Abdülhamit Dönemi'nde İstanbul'un arka mahallerinden birinde dönemin panoramasının çizildiği romani üçüncü sırada basılmıştır. 1962'de basılan romanında yazar, Milli Mücadele yıllarını gözler önüne serer. Canlı ve etkileyici bir dilin kullanıldığı romanda realizm etkisi görülür. DY Öğretmen olarak bir Batı Anadolu kasabasına gönderilen Aliye'nin çektiği sıkıntıların anlatıldığı roman, basimda ikinci sırayı almıştır. Er Halide Edip Adivar, Cumhuriyet'in ilanından sonra yazdığı bir romanında Rabia, Kız Tevfik, Vehbi Dede karakterlerine yer vermiştir. M
Bir dönemler öykü denemesi yapan bir arkadaşım
vardı. Gün içinde öykü denemeleri atar ve birlikte bu
denemeleri değerlendirirdik. Onda Sait Faik havası
görür ve Sait Faik'e benzeyen yönlerini söylerdim. Bir
süre sonra bu benzer yönler Ömer Seyfettin'den izler
taşımaya başladı. O benzerlikleri de söyledikten sonra
baktım ki oldukça yavan bir hâl aldı öyküleri. Sonra bu
arkadaşım bir dergide yazmaya başladı ve yazdığı ilk
öyküsünde arkadaşımı gördüm. Her satırında kendisi
vardı. Ne Sait Faik'ten ne de Ömer Seyfettin'den izler
vardı.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Birilerine özenerek başlayan yazma süreci özgün-
lükle başarılı olabilir.
B) Öykü yazarlarının genel özelliği orijinal olmaktır.
C) Kendi görüşlerinizi yazmak için öykü denemeleri
yapmanız doğru olur.
D) Ünlü öykücülere benzemek her zaman başarı getir-
meyebilir.
E) Öykü denemeleri, yazarı birilerine benzemeye yö-
neltebilir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
Bir dönemler öykü denemesi yapan bir arkadaşım vardı. Gün içinde öykü denemeleri atar ve birlikte bu denemeleri değerlendirirdik. Onda Sait Faik havası görür ve Sait Faik'e benzeyen yönlerini söylerdim. Bir süre sonra bu benzer yönler Ömer Seyfettin'den izler taşımaya başladı. O benzerlikleri de söyledikten sonra baktım ki oldukça yavan bir hâl aldı öyküleri. Sonra bu arkadaşım bir dergide yazmaya başladı ve yazdığı ilk öyküsünde arkadaşımı gördüm. Her satırında kendisi vardı. Ne Sait Faik'ten ne de Ömer Seyfettin'den izler vardı. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler- den hangisidir? A) Birilerine özenerek başlayan yazma süreci özgün- lükle başarılı olabilir. B) Öykü yazarlarının genel özelliği orijinal olmaktır. C) Kendi görüşlerinizi yazmak için öykü denemeleri yapmanız doğru olur. D) Ünlü öykücülere benzemek her zaman başarı getir- meyebilir. E) Öykü denemeleri, yazarı birilerine benzemeye yö- neltebilir.
9. Servetifunun edebiyatının en büyük nesir ustası ve Türk
edebiyatında romanın kurucusu kabul edilir. Eserlerinde
realizmin etkisi görülür. Dili başarıyla kullanır. Alışılmıştan
farklı bir cümle düzeni vardır. Altmış yillik yazı hayatında
şiir, hikâye, roman, mensur şiir, oyun türünde birçok eser
kaleme almıştır. Türk edebiyatında anı türünde en çok eser
vermiş sanatçılardandır.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Mehmet Rauf
D) Tevfik Fikret
E) Samipaşazade Sezai
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
9. Servetifunun edebiyatının en büyük nesir ustası ve Türk edebiyatında romanın kurucusu kabul edilir. Eserlerinde realizmin etkisi görülür. Dili başarıyla kullanır. Alışılmıştan farklı bir cümle düzeni vardır. Altmış yillik yazı hayatında şiir, hikâye, roman, mensur şiir, oyun türünde birçok eser kaleme almıştır. Türk edebiyatında anı türünde en çok eser vermiş sanatçılardandır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Hüseyin Cahit Yalçın C) Mehmet Rauf D) Tevfik Fikret E) Samipaşazade Sezai
1