Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı Soruları

10
Biz, makale yazıyoruz. (II) Onlar, bir makas buluyor-
lar. (III) Yazımızın beğenmedikleri yerlerini kesiyorlar.
(IV) Buna da otokontrol diyorlar. (V) Ama kim inanır
onlara?
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
si, nesne-yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden
farklıdır?
A) I
B) II.
exce
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
10 Biz, makale yazıyoruz. (II) Onlar, bir makas buluyor- lar. (III) Yazımızın beğenmedikleri yerlerini kesiyorlar. (IV) Buna da otokontrol diyorlar. (V) Ama kim inanır onlara? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi- si, nesne-yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? A) I B) II. exce C) III D) IV E) V
TÜRKÇE TESTİ
14. (1) Ahmet Haşim'in sanatı denince akla ilk gelen söz-
cük sembolizmdir. (II) Şiire, bir antolojide Fransız sem-
bolist şairlerin yapıtlarını okuyarak heves etmiş, yazıla-
rında onları övmüş, sanat anlayışını açıklarken onların
düşüncelerinden yararlanmıştır. (III) Hatta arkadaşla-
rina, "Kitapçıya şiir kitabı almaya gitmiştim. Henri de
Regnier'nin kitabını buldum, okudum, o yüzden sem-
bolist oldum." dediği söylenir. (IV) Sanatçı, Piyale'nin
başına koyduğu ön sözünde bu doğrultuda sözler sar-
fetmiş, ne var ki savunduğu ilkeleri şiirlerinde tam ola-
rak uygulamamıştır. (V) Şairin düzyazısı ise; temiz, açık,
mantıklı, süssüz ve düşünceye dayalıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
E) V
D) IV
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
TÜRKÇE TESTİ 14. (1) Ahmet Haşim'in sanatı denince akla ilk gelen söz- cük sembolizmdir. (II) Şiire, bir antolojide Fransız sem- bolist şairlerin yapıtlarını okuyarak heves etmiş, yazıla- rında onları övmüş, sanat anlayışını açıklarken onların düşüncelerinden yararlanmıştır. (III) Hatta arkadaşla- rina, "Kitapçıya şiir kitabı almaya gitmiştim. Henri de Regnier'nin kitabını buldum, okudum, o yüzden sem- bolist oldum." dediği söylenir. (IV) Sanatçı, Piyale'nin başına koyduğu ön sözünde bu doğrultuda sözler sar- fetmiş, ne var ki savunduğu ilkeleri şiirlerinde tam ola- rak uygulamamıştır. (V) Şairin düzyazısı ise; temiz, açık, mantıklı, süssüz ve düşünceye dayalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) III E) V D) IV
ST 19
Halk edebiyatının çok yaygın olarak kulla-
nılan nazım şekillerindendir. Şekil özellik-
leri bakımından koşmaya benzer. Bir ezgi
ile söylenen halk şiirinin her çeşidini gös-
termek için Türkiye'nin sözlü geleneğinde
n çok kullanılan ad, türkülerdir. Muzaffer
en
e
Uyguner'in "Her misrası kafiyeli, üçer mıs-
ralı kıtalar ile gene kafiyeli ve iki beyitten
müteşekkil ara nağmeleri olan ve çalınıp
söylenen folklorik halk edebiyatı mahsulle-
ridir." dediği türkü sözü, muhtelif Türk boy-
larında farklı kelimelerle isimlendirilirler.
Türküye Azeri Türkleri "mahnı", Başkurtlar
"halk yırı", Kazaklar "türki", "türik"; Kırgızlar
"eldik ır", Kumuklar "yır", Özbekler "türki",
"halk koşiği", Tatarlar "halk cırı" derler.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakiler-
den hangisi ön plandadır?
A Tanımlama
B) Benzetme
C) Karşılaştırma
D Tartışma
ir
7
E) Benzetme
u
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
ST 19 Halk edebiyatının çok yaygın olarak kulla- nılan nazım şekillerindendir. Şekil özellik- leri bakımından koşmaya benzer. Bir ezgi ile söylenen halk şiirinin her çeşidini gös- termek için Türkiye'nin sözlü geleneğinde n çok kullanılan ad, türkülerdir. Muzaffer en e Uyguner'in "Her misrası kafiyeli, üçer mıs- ralı kıtalar ile gene kafiyeli ve iki beyitten müteşekkil ara nağmeleri olan ve çalınıp söylenen folklorik halk edebiyatı mahsulle- ridir." dediği türkü sözü, muhtelif Türk boy- larında farklı kelimelerle isimlendirilirler. Türküye Azeri Türkleri "mahnı", Başkurtlar "halk yırı", Kazaklar "türki", "türik"; Kırgızlar "eldik ır", Kumuklar "yır", Özbekler "türki", "halk koşiği", Tatarlar "halk cırı" derler. Bu parçanın anlatımında aşağıdakiler- den hangisi ön plandadır? A Tanımlama B) Benzetme C) Karşılaştırma D Tartışma ir 7 E) Benzetme u
D)
kin
tiksinm
sa-
Elu
E) Kirik Hayatlar - Halit Ziya Uşaklıgil
Ep.
ve
ğımsız
yirci ka
yakınlı
bu sub
I lup ko
3.
je
1. Zoraki Diplomat
Ani
II. Türk’ün Ateşle İmtihanı - Ani Halide EN
III. Vatan Yolunda
ye kat
ve
yapm
katılır
bir
IV. Anamın Kitabı
Numaralanmış eserlerin ortak özelliği aşağıda-
kilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Bup
gisic
A) is
7 7
BY
A) Aynı yazar tarafından kaleme alınmaları
B) Kurtuluş Savaşı'nı konu edinmeleri
C) Türleri bakımından özdeş olmaları
D) Yazarlarının Cumhuriyet Dönemi'nde eser ver-
memeleri
E) Öykü türünde yazılmaları
E
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
D) kin tiksinm sa- Elu E) Kirik Hayatlar - Halit Ziya Uşaklıgil Ep. ve ğımsız yirci ka yakınlı bu sub I lup ko 3. je 1. Zoraki Diplomat Ani II. Türk’ün Ateşle İmtihanı - Ani Halide EN III. Vatan Yolunda ye kat ve yapm katılır bir IV. Anamın Kitabı Numaralanmış eserlerin ortak özelliği aşağıda- kilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bup gisic A) is 7 7 BY A) Aynı yazar tarafından kaleme alınmaları B) Kurtuluş Savaşı'nı konu edinmeleri C) Türleri bakımından özdeş olmaları D) Yazarlarının Cumhuriyet Dönemi'nde eser ver- memeleri E) Öykü türünde yazılmaları E
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil (ek ey-
lem) kullanılmıştır?
TA) Toplantıya gelmezse bugün kesinlikle oylama
yapılmaz.
B) Kızım, iki aylık tatilden sonra iyice esmerleşti.
C) Hayatın nasıl olduğunu ileride anlayacaksın.
D) Şimdi de arabanın tamiriyle uğraşıyoruz.
E) Ayağındaki nal çıkınca at iyice huysuzlaştı.
120
APEGEMAKADEM
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil (ek ey- lem) kullanılmıştır? TA) Toplantıya gelmezse bugün kesinlikle oylama yapılmaz. B) Kızım, iki aylık tatilden sonra iyice esmerleşti. C) Hayatın nasıl olduğunu ileride anlayacaksın. D) Şimdi de arabanın tamiriyle uğraşıyoruz. E) Ayağındaki nal çıkınca at iyice huysuzlaştı. 120 APEGEMAKADEM
Milli Edebiyat - 3
1. Aşağıdakilerden hangileri Milli Edebiyat Dönemi'nde
yazılmış anı türünde eserler değildir?
A) Anamın Kitabı, Zoraki Diplomat, Vatan Yolunda
B) Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Ruzname
C) Ömer'in Çocukluğu, Defter-i Amal, Bir Dinozorun Anıları
D) Zeytindağı, Ateş ve Güneş, Türk'ün Ateşle İmtihanı
E) Çankaya, Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Batış Yılları
2 .
Şiir ve manzum hikâye türünde eser vermiştir.
dlı kitanta toplanmıştır
.
do isler.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
Milli Edebiyat - 3 1. Aşağıdakilerden hangileri Milli Edebiyat Dönemi'nde yazılmış anı türünde eserler değildir? A) Anamın Kitabı, Zoraki Diplomat, Vatan Yolunda B) Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Ruzname C) Ömer'in Çocukluğu, Defter-i Amal, Bir Dinozorun Anıları D) Zeytindağı, Ateş ve Güneş, Türk'ün Ateşle İmtihanı E) Çankaya, Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Batış Yılları 2 . Şiir ve manzum hikâye türünde eser vermiştir. dlı kitanta toplanmıştır . do isler.
A
A
AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
20.
-1922
1.
Ateşten Gömlek
1923
II.
Vurun Kahpeye
1936
Il Sinekli Bakkal
1962
IV. Türk'ün Ateşle Imtihanı
Yukarıdaki görselde Halide Edip Adivar'ın eserleri,
basılma yıllarına göre verilmiştir.
Buna göre görselde verilen eserlerle ilgili
aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Millî Mücadele'nin bir bakıma destanı olan; olayların
Ayşe, Peyami, Ihsan ekseninde anlatıldığı roman-
T
Cumhuriyet Dönemi öncesinde yayımlanmıştır.
B). Abdülhamit Dönemi'nde İstanbul'un arka
mahallerinden birinde dönemin panoramasının
çizildiği romani üçüncü sırada basılmıştır.
1962'de basılan romanında yazar, Milli Mücadele
yıllarını gözler önüne serer. Canlı ve etkileyici bir dilin
kullanıldığı romanda realizm etkisi görülür.
DY Öğretmen olarak bir Batı Anadolu kasabasına
gönderilen Aliye'nin çektiği sıkıntıların anlatıldığı
roman, basimda ikinci sırayı almıştır.
Er Halide Edip Adivar, Cumhuriyet'in ilanından sonra
yazdığı bir romanında Rabia, Kız Tevfik, Vehbi Dede
karakterlerine yer vermiştir.
M
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
A A AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 20. -1922 1. Ateşten Gömlek 1923 II. Vurun Kahpeye 1936 Il Sinekli Bakkal 1962 IV. Türk'ün Ateşle Imtihanı Yukarıdaki görselde Halide Edip Adivar'ın eserleri, basılma yıllarına göre verilmiştir. Buna göre görselde verilen eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Millî Mücadele'nin bir bakıma destanı olan; olayların Ayşe, Peyami, Ihsan ekseninde anlatıldığı roman- T Cumhuriyet Dönemi öncesinde yayımlanmıştır. B). Abdülhamit Dönemi'nde İstanbul'un arka mahallerinden birinde dönemin panoramasının çizildiği romani üçüncü sırada basılmıştır. 1962'de basılan romanında yazar, Milli Mücadele yıllarını gözler önüne serer. Canlı ve etkileyici bir dilin kullanıldığı romanda realizm etkisi görülür. DY Öğretmen olarak bir Batı Anadolu kasabasına gönderilen Aliye'nin çektiği sıkıntıların anlatıldığı roman, basimda ikinci sırayı almıştır. Er Halide Edip Adivar, Cumhuriyet'in ilanından sonra yazdığı bir romanında Rabia, Kız Tevfik, Vehbi Dede karakterlerine yer vermiştir. M
da
3.
"Önemli bir şehirde bulunması gereken özellikleri göze-
nünde tutarak İstanbul'u Roma, Venedik, Napoli, Paris ve
Lyon'la kıyaslamak büyük bir yanlışlık olur. Hepsinde gör-
düğüm bu şehirlerin önemlerini, genişliklerini, mevkilerini
ve bolluklarını hep bir araya toplasak da yine Istanbul'u
tutturamayız. Bunu, hisse kapılarak veya yalnız bir tarafı
dinleyerek edindiğim bilgilere dayanarak söylüyorum
sanmayın. Bu dediğime, her yönden incelemelerde
bulunduktan sonra vardım. İstanbul'un bütün özelliklerini
anlatabilmek için bir ömür yetmez."
SI
Osmanlılara esir düşen Pedro'nun bu
değerlendirmesine İstanbul'un aşağıdaki
özelliklerinden hangisi kanıt olarak gösterilemez?
A) IV. yüzyıldan XXI. yüzyıla kadar yönetim merkezi
olması
B) Avrupa ile Asya kıtasını birbirine bağlayan konumda
olması
C) Tarih boyunca stratejik ve jeopolitik önemini
koruması
D) Çok farklı etnik ve dinden insanın yerleştiği bir şehir
olması
vernigero
E) Doğu ve Batı medeniyetlerinin tarihi ve kültürel
tanıklıklarına sahip olması
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
da 3. "Önemli bir şehirde bulunması gereken özellikleri göze- nünde tutarak İstanbul'u Roma, Venedik, Napoli, Paris ve Lyon'la kıyaslamak büyük bir yanlışlık olur. Hepsinde gör- düğüm bu şehirlerin önemlerini, genişliklerini, mevkilerini ve bolluklarını hep bir araya toplasak da yine Istanbul'u tutturamayız. Bunu, hisse kapılarak veya yalnız bir tarafı dinleyerek edindiğim bilgilere dayanarak söylüyorum sanmayın. Bu dediğime, her yönden incelemelerde bulunduktan sonra vardım. İstanbul'un bütün özelliklerini anlatabilmek için bir ömür yetmez." SI Osmanlılara esir düşen Pedro'nun bu değerlendirmesine İstanbul'un aşağıdaki özelliklerinden hangisi kanıt olarak gösterilemez? A) IV. yüzyıldan XXI. yüzyıla kadar yönetim merkezi olması B) Avrupa ile Asya kıtasını birbirine bağlayan konumda olması C) Tarih boyunca stratejik ve jeopolitik önemini koruması D) Çok farklı etnik ve dinden insanın yerleştiği bir şehir olması vernigero E) Doğu ve Batı medeniyetlerinin tarihi ve kültürel tanıklıklarına sahip olması
S
11. Halk edebiyatının çok yaygın olarak kulla-
nilan nazım şekillerindendir. Şekil özellik-
leri bakımından koşmaya benzer. Bir ezgi
ile söylenen halk şiirinin her çeşidini gös-
termek için Türkiye'nin sözlü geleneğinde
en çok kullanılan ad, türkülerdir. Muzaffer
Uyguner'in "Her misrası kafiyeli, üçer mis-
rali kıtalar ile gene kafiyeli ve iki beyitten
müteşekkil ara nağmeleri olan ve çalinip
söylenen folklorik halk edebiyatı mahsulle-
ridir." dediği türkü sözü, muhtelif Türk boy-
larında farklı kelimelerle isimlendirilirler.
Türküye Azeri Türkleri “mahnı", Başkurtlar
"halk yırı", Kazaklar "türki”, “türik”; Kırgızlar
"eldik ir”, Kumuklar "yır", Özbekler "türki",
"halk koşiği”, Tatarlar "halk ciri" derler.
12. Gelec
yaşar
yazm
sinda
şayar
göste
tarihir
sanat
ciltler
yatı in
dan bi
de yar
nan sa
arasın
9
bana
oldu.
lar, gül
ledikle
bileced
Bu parçanın anlatımında aşağıdakiler-
den hangisi ön plandadır?
Tanımlama
B) Benzetme
Bu pat
lik aşa
Karşılaştırma
D) Tartışma
B) Benzetme
Ge
Ya!
Ge
Ed
E) Ge
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
S 11. Halk edebiyatının çok yaygın olarak kulla- nilan nazım şekillerindendir. Şekil özellik- leri bakımından koşmaya benzer. Bir ezgi ile söylenen halk şiirinin her çeşidini gös- termek için Türkiye'nin sözlü geleneğinde en çok kullanılan ad, türkülerdir. Muzaffer Uyguner'in "Her misrası kafiyeli, üçer mis- rali kıtalar ile gene kafiyeli ve iki beyitten müteşekkil ara nağmeleri olan ve çalinip söylenen folklorik halk edebiyatı mahsulle- ridir." dediği türkü sözü, muhtelif Türk boy- larında farklı kelimelerle isimlendirilirler. Türküye Azeri Türkleri “mahnı", Başkurtlar "halk yırı", Kazaklar "türki”, “türik”; Kırgızlar "eldik ir”, Kumuklar "yır", Özbekler "türki", "halk koşiği”, Tatarlar "halk ciri" derler. 12. Gelec yaşar yazm sinda şayar göste tarihir sanat ciltler yatı in dan bi de yar nan sa arasın 9 bana oldu. lar, gül ledikle bileced Bu parçanın anlatımında aşağıdakiler- den hangisi ön plandadır? Tanımlama B) Benzetme Bu pat lik aşa Karşılaştırma D) Tartışma B) Benzetme Ge Ya! Ge Ed E) Ge
Bir dönemler öykü denemesi yapan bir arkadaşım
vardı. Gün içinde öykü denemeleri atar ve birlikte bu
denemeleri değerlendirirdik. Onda Sait Faik havası
görür ve Sait Faik'e benzeyen yönlerini söylerdim. Bir
süre sonra bu benzer yönler Ömer Seyfettin'den izler
taşımaya başladı. O benzerlikleri de söyledikten sonra
baktım ki oldukça yavan bir hâl aldı öyküleri. Sonra bu
arkadaşım bir dergide yazmaya başladı ve yazdığı ilk
öyküsünde arkadaşımı gördüm. Her satırında kendisi
vardı. Ne Sait Faik'ten ne de Ömer Seyfettin'den izler
vardı.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Birilerine özenerek başlayan yazma süreci özgün-
lükle başarılı olabilir.
B) Öykü yazarlarının genel özelliği orijinal olmaktır.
C) Kendi görüşlerinizi yazmak için öykü denemeleri
yapmanız doğru olur.
D) Ünlü öykücülere benzemek her zaman başarı getir-
meyebilir.
E) Öykü denemeleri, yazarı birilerine benzemeye yö-
neltebilir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
Bir dönemler öykü denemesi yapan bir arkadaşım vardı. Gün içinde öykü denemeleri atar ve birlikte bu denemeleri değerlendirirdik. Onda Sait Faik havası görür ve Sait Faik'e benzeyen yönlerini söylerdim. Bir süre sonra bu benzer yönler Ömer Seyfettin'den izler taşımaya başladı. O benzerlikleri de söyledikten sonra baktım ki oldukça yavan bir hâl aldı öyküleri. Sonra bu arkadaşım bir dergide yazmaya başladı ve yazdığı ilk öyküsünde arkadaşımı gördüm. Her satırında kendisi vardı. Ne Sait Faik'ten ne de Ömer Seyfettin'den izler vardı. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler- den hangisidir? A) Birilerine özenerek başlayan yazma süreci özgün- lükle başarılı olabilir. B) Öykü yazarlarının genel özelliği orijinal olmaktır. C) Kendi görüşlerinizi yazmak için öykü denemeleri yapmanız doğru olur. D) Ünlü öykücülere benzemek her zaman başarı getir- meyebilir. E) Öykü denemeleri, yazarı birilerine benzemeye yö- neltebilir.
11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi, nesne alır duruma getirilmiştir?
A) Beylik fırın has çıkarır.
B) Gün doğmadan neler doğar.
C) Aşure yemeye giden kaşığını taşır.
D) Çocuk düşe kalka büyür.
E) Arpacıya borç eden, ahırını tez satar.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi, nesne alır duruma getirilmiştir? A) Beylik fırın has çıkarır. B) Gün doğmadan neler doğar. C) Aşure yemeye giden kaşığını taşır. D) Çocuk düşe kalka büyür. E) Arpacıya borç eden, ahırını tez satar.
9. Servetifunun edebiyatının en büyük nesir ustası ve Türk
edebiyatında romanın kurucusu kabul edilir. Eserlerinde
realizmin etkisi görülür. Dili başarıyla kullanır. Alışılmıştan
farklı bir cümle düzeni vardır. Altmış yillik yazı hayatında
şiir, hikâye, roman, mensur şiir, oyun türünde birçok eser
kaleme almıştır. Türk edebiyatında anı türünde en çok eser
vermiş sanatçılardandır.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Mehmet Rauf
D) Tevfik Fikret
E) Samipaşazade Sezai
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi'nde Anı
9. Servetifunun edebiyatının en büyük nesir ustası ve Türk edebiyatında romanın kurucusu kabul edilir. Eserlerinde realizmin etkisi görülür. Dili başarıyla kullanır. Alışılmıştan farklı bir cümle düzeni vardır. Altmış yillik yazı hayatında şiir, hikâye, roman, mensur şiir, oyun türünde birçok eser kaleme almıştır. Türk edebiyatında anı türünde en çok eser vermiş sanatçılardandır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Hüseyin Cahit Yalçın C) Mehmet Rauf D) Tevfik Fikret E) Samipaşazade Sezai
1