Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TÜRKÇE TESTİ 31. Cemal Süreya'nın ders kitaplarında kendi metinlerine yer verilmemesine yönelik serzenişinin geçici bir duygu ol

TÜRKÇE TESTİ
31. Cemal Süreya'nın ders kitaplarında kendi metinlerine yer
verilmemesine yönelik serzenişinin geçici bir duygu olma-
dığını özellikle belirtmek gerekir. Bu konu Cemal Süreya'da
başlı başına bir meseledir ve şair bu konu etrafında edebi-
yat

TÜRKÇE TESTİ 31. Cemal Süreya'nın ders kitaplarında kendi metinlerine yer verilmemesine yönelik serzenişinin geçici bir duygu olma- dığını özellikle belirtmek gerekir. Bu konu Cemal Süreya'da başlı başına bir meseledir ve şair bu konu etrafında edebi- yat eğitiminin sorunlarını ciddi olarak düşünmüş hatta şiirle- rinde de bu konuya temas etmiştir. Cemal Süreya şiirlerinin okul kitaplarına girmemesinden dolayı bu dünyaya kirgin gitmiştir. Öyle ki "Dikkat Okul Var!” adlı şiirinde "Sözgelimi okul kitaplarına girmez şiirim / Bütün çocuklar anlar da” di- zeleri bu durumun açık bir ifadesidir. Şair başka bir şiirinde "Çok şükür büyük şair değilim / Ama bir sır söyleyeyim mi kulağına: Cins şairim ben! / Nişancı bir şairim / Gözünden haklarım imgeyi' demeyi de ihmal etmez. Dolayısıyla bu dizeler, Cemal Süreya'nın kendisinin iyi bir şair olduğuna yönelik bir özgüvene sahip olduğunun açık bir göstergesidir. Bu parçada Cemal Süreya ile ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisine değinilmemiştir? A) Cemal Süreya; öz güvenli, iyi bir şair olduğu hâlde kimi zaman serzenişlerde bulunmuştur. B) Cemal Süreya, öğrencilere yönelik şiirleriyle tanınmış fakat bunlar okul kitaplarında yayımlanmamıştır. C) Cemal Süreya, kendinin başarılı ve iyi bir şair olduğunu düşünmektedir. D) Cemal Süreya, edebiyat eğitiminin sorunları üzerine cid- diyetle düşünmüş, bunu yazdığı şiirlerde de dile getir- miştir. E) Cemal Süreya'nın okul kitaplarında kendine yer bulama- ması, onun için bir sorun hâline gelmiştir. AYIN DENİZÍ PRO