Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Türkçe TYT TEMEL YETERLİLİK TESTİ D X X XX B B X XXXXXX A E X X X A X XX XXXXXX K A A 27. Önceki kuşağın sanatçılarını, yazarlar

Türkçe
TYT
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
D
X
X
XX
B
B
X
XXXXXX
A
E
X
X
X
A
X
XX
XXXXXX
K
A
A
27. Önceki kuşağın sanatçılarını, yazarlarını kendiniz için bir
tehlike olarak görmeyin. Onlara hem hayranlık duyup hem
için için öfke biriktirmenin, temel bir açıklarını

Türkçe TYT TEMEL YETERLİLİK TESTİ D X X XX B B X XXXXXX A E X X X A X XX XXXXXX K A A 27. Önceki kuşağın sanatçılarını, yazarlarını kendiniz için bir tehlike olarak görmeyin. Onlara hem hayranlık duyup hem için için öfke biriktirmenin, temel bir açıklarını yakalayarak onları bir darbeyle yere sermenin hatta böylelikle onları ta- rihten silip kendinize hak ettiğiniz yeri açmanın hayallerini kurmaktan vazgeçin isterim. Bu sizi siz yapmaz. Hiç kimse kendine bir başkasının macerası üzerinden hayat kazana- maz. Hayranlığınızı ölülere, kıskançlığınızı yaşayanlara bölüştürmeyin. Hayat çıkmayan yerden sanat da çıkmaz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşayan sanatçılara hayranlık duymak, bir zafiyet göstergesidir. B X XXXXXX 54 B) Sanatçı kıskançlığı, kendi çağdaşlarını çekememek demektir. S af C) Başka yazarların yaşadıklarına yönelik eleştiriler üze- rinden kişi kendini var edemez. D) Hayranlığı ve öfkeyi bir arada yaşayan sanatçıların yaratıcılığından söz edilemez. K X E) Nitelikli sanat eserinin yeşerdiği yerde, hayranlık du- yulan sanatçılar fazladır. XX Yalnızca 28. Yenilik karşıtı değilim. Bugün savunduğumuz doğrular ile dün savunduğumuz doğrular aynı nihayetinde. yaratım ve sunum biçimi farklı. Günümüzde fotoğraf sa- natını sürdürmek için çaba sarf eden kişiler ve kurumlar tümünün Ben & 29. E S ök & dakika