Soru:

Turkcell özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir? A) Yalnız B) I ve II X D) III ve IV STR 2 17:48 2 not logge B) 9 ma E

Turkcell
özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir?
A) Yalnız
B) I ve II
X
D) III ve IV
STR
2
17:48
2
not logge
B) 9
ma
E) II, III ve IV
C) 10/
20 glikoz molekülü harcanarak maltoz disakkaritlerinin
sentezi gerçekleşirken, glikozit bağlarının kurulm

Turkcell özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir? A) Yalnız B) I ve II X D) III ve IV STR 2 17:48 2 not logge B) 9 ma E) II, III ve IV C) 10/ 20 glikoz molekülü harcanarak maltoz disakkaritlerinin sentezi gerçekleşirken, glikozit bağlarının kurulması- na bağlı olarak açığa çıkacak toplam su molekülü sayı- sı, aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 %42 C) II ve III D) 11 E) 19 www.fenbilimleriyayinlari.com

Soru Çözümünü Göster