Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Türkiye'de bir grup fizikçi atomaltı parçacıklar üze- rine bir takım araştırma yapmak için şekildeki düze- neği tasarlayarak X v

Türkiye'de bir grup fizikçi atomaltı parçacıklar üze-
rine bir takım araştırma yapmak için şekildeki düze-
neği tasarlayarak X ve Y hızlandırıcılarından çıkan
parçacıkları çarpıştırıp yeni atomaltı parçacıklar ile
ilgili veri elde etmektedirler.
X hızlandı

Türkiye'de bir grup fizikçi atomaltı parçacıklar üze- rine bir takım araştırma yapmak için şekildeki düze- neği tasarlayarak X ve Y hızlandırıcılarından çıkan parçacıkları çarpıştırıp yeni atomaltı parçacıklar ile ilgili veri elde etmektedirler. X hızlandırıcısı X parçacığı + A) Yalnız I K D) ve III D)μ X ve Y parçacıkları K noktasında çarpıştıklarına göre, Y hızlandırıcısı Y parçacığı 1. X parçacığı pozitif yüklüdür. II. Y parçacığı negatif yüklüdür. III. Levhalar arasında yer çekimine zıt bir elektrik alan oluşmaktadır. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? B) Yalnız II I ve Il E) I, II ve III