%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atom Teorileri Soruları

24)
13,8
13.05
A)
B)
C)
D)
E)
* Enerji (CV)
12.76
12.10
10,20
Lyman
K, L, M
K ve M
K ve M
N
K
L
lyonlaşma
Şekilde hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri ve K,
L, M, N və P ışımaları verilmiştir.
Buna göre verilen ışımalar hangi seriye aittir?
Balmer
P
N
L ve P
N
L ve P
M, L, P
P
Paschen
N
L ve P
N
K ve M
N
Fizik
Atom Teorileri
24) 13,8 13.05 A) B) C) D) E) * Enerji (CV) 12.76 12.10 10,20 Lyman K, L, M K ve M K ve M N K L lyonlaşma Şekilde hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri ve K, L, M, N və P ışımaları verilmiştir. Buna göre verilen ışımalar hangi seriye aittir? Balmer P N L ve P N L ve P M, L, P P Paschen N L ve P N K ve M N
sel
er yer
T
ga
en
TYT/Fen Bilimleri
9,
Eşit mol sayıda H₂SO ve NaOH içeren sulu
çözeltilerin karıştırılmasının sonuçlarıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nötralleşme tepkimesi gerçekleşir.
B) Tepkime sonucunda H, gazı açığa çıkar.
C) Tepkime sonunda bir miktar H₂SO artar.
D) Oluşan tuzun adı sodyum sülfattır. Na so
E) Son durumda oluşan çözelti mavi turnusolu kırmızıya
çevirir.
H2J04
Nach
9
11.
Fizik
Atom Teorileri
sel er yer T ga en TYT/Fen Bilimleri 9, Eşit mol sayıda H₂SO ve NaOH içeren sulu çözeltilerin karıştırılmasının sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. B) Tepkime sonucunda H, gazı açığa çıkar. C) Tepkime sonunda bir miktar H₂SO artar. D) Oluşan tuzun adı sodyum sülfattır. Na so E) Son durumda oluşan çözelti mavi turnusolu kırmızıya çevirir. H2J04 Nach 9 11.
1.
ÖĞREN 1 2 3 Düzey
KAZANIMLARI ÖĞREN VE PEKİŞTİR
150 gram saf suda 50 gram X katısının tamamı çözündü-
ğünde oluşan karışım kütlece % kaç X içerir?
A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
E) 45
Kütlece %20'lik X tuzunun sulu çözeltisinde 40 gram X
5. Kütlece %40 tuz içeren
ni sıcaklıkta 600 gram
ti kütlece % kaç su iç
A) 10
B) 30
Fizik
Atom Teorileri
1. ÖĞREN 1 2 3 Düzey KAZANIMLARI ÖĞREN VE PEKİŞTİR 150 gram saf suda 50 gram X katısının tamamı çözündü- ğünde oluşan karışım kütlece % kaç X içerir? A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 Kütlece %20'lik X tuzunun sulu çözeltisinde 40 gram X 5. Kütlece %40 tuz içeren ni sıcaklıkta 600 gram ti kütlece % kaç su iç A) 10 B) 30
r
10. Oda koşullarında bulunan X(s), Y(k) ve Z(s) saf maddeleri ile
ilgili,
●
X(s) ve Y(k) saf suda iyi çözünürken Z(s) çözünmüyor.
Aynı basınçta X(s)'nin kaynama sıcaklığı, saf suyunkin-
den oldukça düşüktür.
Buna göre,
1.
X(s) ile Z(s) karıştırıldığında oluşan karışım, ayırma hu-
nisi ile ayrıştırılabilir.
Opola, polo
II. X(s) ile suyun karıştırılması sonucu oluşan karışım, ay-
rimsal damıtma yöntemi ile ayrıştırılırken toplama ka-
bında X(s) miktarı suya kıyasla daha fazladır. V
III. Y(k)nin Z(s)de çözünmesi beklenmez. V
IV. Y(k), 1₂(k) olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve I
B) II ve IV
D) I, III ve IV
X, y v
z x
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
X: opolo
Fizik
Atom Teorileri
r 10. Oda koşullarında bulunan X(s), Y(k) ve Z(s) saf maddeleri ile ilgili, ● X(s) ve Y(k) saf suda iyi çözünürken Z(s) çözünmüyor. Aynı basınçta X(s)'nin kaynama sıcaklığı, saf suyunkin- den oldukça düşüktür. Buna göre, 1. X(s) ile Z(s) karıştırıldığında oluşan karışım, ayırma hu- nisi ile ayrıştırılabilir. Opola, polo II. X(s) ile suyun karıştırılması sonucu oluşan karışım, ay- rimsal damıtma yöntemi ile ayrıştırılırken toplama ka- bında X(s) miktarı suya kıyasla daha fazladır. V III. Y(k)nin Z(s)de çözünmesi beklenmez. V IV. Y(k), 1₂(k) olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve I B) II ve IV D) I, III ve IV X, y v z x C) I, II ve III E) I, II, III ve IV X: opolo
SORU 5
Sorudaki sayısal verilerle şekildeki verilerde bir uyuşmazlık varsa, şekildeki verileri dikkate alarak soruyu çözünüz.
Bohr atom modeline göre hidrojen atomunda 4.yörüngeden 1.yörüngeye geçerken elektronun açısal momentumundaki değişme kaç J.s
dir? Hesaplayınız. (h≈ 6,6.10-34 J.S, π≈ 3)
Fizik
Atom Teorileri
SORU 5 Sorudaki sayısal verilerle şekildeki verilerde bir uyuşmazlık varsa, şekildeki verileri dikkate alarak soruyu çözünüz. Bohr atom modeline göre hidrojen atomunda 4.yörüngeden 1.yörüngeye geçerken elektronun açısal momentumundaki değişme kaç J.s dir? Hesaplayınız. (h≈ 6,6.10-34 J.S, π≈ 3)
40. Kuarklar ve leptonlarla ilgili olarak besö ho mansiniar y evap hellgned nobottlebru
III Sub!
I. Yükleri vardır.
II. Kütleleri vardır.
III. Karşıt parçacıkları vardır.06 debelo
sbigsy siemensX sb sy the tex humo
C) Yalnız III
yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? deux doug bisbrigens sinoton
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III olabai
E) II ve III
Isaihdele isbreeus sinotos
girise anobials loo numal
jesmio sisst og nabriarysa noon nimeryse notor
Fizik
Atom Teorileri
40. Kuarklar ve leptonlarla ilgili olarak besö ho mansiniar y evap hellgned nobottlebru III Sub! I. Yükleri vardır. II. Kütleleri vardır. III. Karşıt parçacıkları vardır.06 debelo sbigsy siemensX sb sy the tex humo C) Yalnız III yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? deux doug bisbrigens sinoton A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III olabai E) II ve III Isaihdele isbreeus sinotos girise anobials loo numal jesmio sisst og nabriarysa noon nimeryse notor
linması
Kimya
lemler
ilave
n yapılmış
erinin
asından
alışırken
ıkarır bu
ina karşı
TYT
1. Bu testte 7 soru vardır.
2. Testin video çözümlerini 3D Mobil uygulamasından karekodu okutarak izleye
3dyayinlari.com adresinden veya 3D Yayınlari youtube kanalından da video
1.
11.
III.
Risk piktogrami
EJ
2
D) II ve III
Bulunması gereken yer
Etil alkol ve sodyum
hipoklorit
KIMYA TESTİ
Klor gazı (Cl₂) ve
hidrojen siyanür (HCN)
Yukarıdaki riks piktogramlarından hangilerinin
bulunması beklenen yer doğru verilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Sodyum hidroksit ve
sülfürik asit
E) I, II ve III
le päte båls
C) I ve Ill
2. Proton sayısı nötron sayısına eşit olan tek atomlu X
taneciğinin temel tanecik sayısı (p*, nº ve e) toplamı
proton sayısının üç katından 2 eksiktir.
X taneciği ile ilgili;
1. Katyondur.
II. Nötron sayısı elektron sayısından 2 fazladır.
3 X,Y VE 2 sẽ
X: Elektr
Y: Molek
Z: Krista
bağları
Buna gör
örneklerd
36/
3n-2
4. Laba
bir d
kada
ayrı
Eld
zuxu
Fizik
Atom Teorileri
linması Kimya lemler ilave n yapılmış erinin asından alışırken ıkarır bu ina karşı TYT 1. Bu testte 7 soru vardır. 2. Testin video çözümlerini 3D Mobil uygulamasından karekodu okutarak izleye 3dyayinlari.com adresinden veya 3D Yayınlari youtube kanalından da video 1. 11. III. Risk piktogrami EJ 2 D) II ve III Bulunması gereken yer Etil alkol ve sodyum hipoklorit KIMYA TESTİ Klor gazı (Cl₂) ve hidrojen siyanür (HCN) Yukarıdaki riks piktogramlarından hangilerinin bulunması beklenen yer doğru verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II Sodyum hidroksit ve sülfürik asit E) I, II ve III le päte båls C) I ve Ill 2. Proton sayısı nötron sayısına eşit olan tek atomlu X taneciğinin temel tanecik sayısı (p*, nº ve e) toplamı proton sayısının üç katından 2 eksiktir. X taneciği ile ilgili; 1. Katyondur. II. Nötron sayısı elektron sayısından 2 fazladır. 3 X,Y VE 2 sẽ X: Elektr Y: Molek Z: Krista bağları Buna gör örneklerd 36/ 3n-2 4. Laba bir d kada ayrı Eld zuxu
Eşit sayıda nükleotit bulunduran iki DNA mo-
arasındaki zayıf hidrojen bağı sayısının farklı
lekülü birbirleriyle karşılaştırıldığında, zincirleri
olduğu belirlenmiştir.
İki DNA molekülündeki hidrojen bağı sayı-
larının farklı olmasına,
pirimidin bazlarının toplamı,
II. guanin nükleotidi sayısı,
H. deoksiriboz sayısı
niceliklerinden hangilerinin farklı olması
neden olmuştur?
Co
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
I ve III
M
E) I, II ve III
Fizik
Atom Teorileri
Eşit sayıda nükleotit bulunduran iki DNA mo- arasındaki zayıf hidrojen bağı sayısının farklı lekülü birbirleriyle karşılaştırıldığında, zincirleri olduğu belirlenmiştir. İki DNA molekülündeki hidrojen bağı sayı- larının farklı olmasına, pirimidin bazlarının toplamı, II. guanin nükleotidi sayısı, H. deoksiriboz sayısı niceliklerinden hangilerinin farklı olması neden olmuştur? Co A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III I ve III M E) I, II ve III
ta-
ir.
len
Deneme - 16
13. Ca(OH)₂ + H₂SO-> CaSO4 + 2H₂O
Denklemi yazılan tepkime ve tepkimede yer alan mad-
delerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sönmüş kireç kullanılmıştır.
B) Zaç yağı tepkimeye girmiştir.
Kireç taşı elde edilmiştir.
D) Tuz ve su oluşmuştur.
E) Nötralleşme tepkimesidir.
Fizik
Atom Teorileri
ta- ir. len Deneme - 16 13. Ca(OH)₂ + H₂SO-> CaSO4 + 2H₂O Denklemi yazılan tepkime ve tepkimede yer alan mad- delerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sönmüş kireç kullanılmıştır. B) Zaç yağı tepkimeye girmiştir. Kireç taşı elde edilmiştir. D) Tuz ve su oluşmuştur. E) Nötralleşme tepkimesidir.
9. K ve L atomlarına ait çekirdeklerin yarıçapları sırasıyla r ve 2r'dir. Proton sayıları ise sırasıyla 4
ve 30'dur.
K'nin çekirdeğinde 4 tane nötron olduğuna göre L'nin çekirdeğinde kaç nötron bulunabi-
lir?
40 225 Ro
226 Oc+I
Fizik
Atom Teorileri
9. K ve L atomlarına ait çekirdeklerin yarıçapları sırasıyla r ve 2r'dir. Proton sayıları ise sırasıyla 4 ve 30'dur. K'nin çekirdeğinde 4 tane nötron olduğuna göre L'nin çekirdeğinde kaç nötron bulunabi- lir? 40 225 Ro 226 Oc+I
).
•
Tuz ruhu
• Zaç yağı.
•
Sud kostik
Yemek sodası
Yukarıda bazı bileşiklerin yaygın adları verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki formüllerle yaygın adlar
eşleştirildiğinde hangi seçenek boşta kalır?
A) H₂SO4
B) NaOH
C) HCI
D) NaCl
E) NaHCO3
Fizik
Atom Teorileri
). • Tuz ruhu • Zaç yağı. • Sud kostik Yemek sodası Yukarıda bazı bileşiklerin yaygın adları verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki formüllerle yaygın adlar eşleştirildiğinde hangi seçenek boşta kalır? A) H₂SO4 B) NaOH C) HCI D) NaCl E) NaHCO3
4.
3,9
I.
II.
1
2,3
1,4
Enerji (eV)
İyonlaşma
Eneji seviyeleri verilen taban enerji seviyesin-
deki sezyum atomunun 0,9 eV enerjili foton ya-
yabilmesi için;
2,3 eV enerjili elektron
3,5 eV enerjili elektron
3,2 eV enerjili elektron
yukarıdakilerden hangileriyle bombardıman
edilebilir?
A) Yalnız I
Taban enerji
seviyesi
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Atom Teorileri
4. 3,9 I. II. 1 2,3 1,4 Enerji (eV) İyonlaşma Eneji seviyeleri verilen taban enerji seviyesin- deki sezyum atomunun 0,9 eV enerjili foton ya- yabilmesi için; 2,3 eV enerjili elektron 3,5 eV enerjili elektron 3,2 eV enerjili elektron yukarıdakilerden hangileriyle bombardıman edilebilir? A) Yalnız I Taban enerji seviyesi B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
Türkiye'de bir grup fizikçi atomaltı parçacıklar üzerine bir
takım araştırma yapmak için şekildeki düzeneği tasarlayarak
X ve Y hızlandırıcılarından çıkan parçacıkları çarpıştırıp yeni
atomaltı parçacıklar ile ilgili veri elde etmektedirler.
X hızlandırıcısı
+
X parçacığı
K
+
D) ve III
Y hızlandırıCISI
Y parçacığı
X ve Y parçacıkları K noktasında çarpıştıklarına göre,
I. X parçacığı pozitif yüklüdür.
II.
Y parçacığı negatif yüklüdür.
III. Levhalar arasında yer çekimine zıt bir elektrik alan oluş-
maktadır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Ive II
E) I, II ve III
Fizik
Atom Teorileri
Türkiye'de bir grup fizikçi atomaltı parçacıklar üzerine bir takım araştırma yapmak için şekildeki düzeneği tasarlayarak X ve Y hızlandırıcılarından çıkan parçacıkları çarpıştırıp yeni atomaltı parçacıklar ile ilgili veri elde etmektedirler. X hızlandırıcısı + X parçacığı K + D) ve III Y hızlandırıCISI Y parçacığı X ve Y parçacıkları K noktasında çarpıştıklarına göre, I. X parçacığı pozitif yüklüdür. II. Y parçacığı negatif yüklüdür. III. Levhalar arasında yer çekimine zıt bir elektrik alan oluş- maktadır. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Ive II E) I, II ve III
Türkiye'de bir grup fizikçi atomaltı parçacıklar üze-
rine bir takım araştırma yapmak için şekildeki düze-
neği tasarlayarak X ve Y hızlandırıcılarından çıkan
parçacıkları çarpıştırıp yeni atomaltı parçacıklar ile
ilgili veri elde etmektedirler.
X hızlandırıcısı
X parçacığı
+
A) Yalnız I
K
D) ve III
D)μ
X ve Y parçacıkları K noktasında çarpıştıklarına
göre,
Y hızlandırıcısı
Y parçacığı
1. X parçacığı pozitif yüklüdür.
II. Y parçacığı negatif yüklüdür.
III. Levhalar arasında yer çekimine zıt bir elektrik
alan oluşmaktadır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
I ve Il
E) I, II ve III
Fizik
Atom Teorileri
Türkiye'de bir grup fizikçi atomaltı parçacıklar üze- rine bir takım araştırma yapmak için şekildeki düze- neği tasarlayarak X ve Y hızlandırıcılarından çıkan parçacıkları çarpıştırıp yeni atomaltı parçacıklar ile ilgili veri elde etmektedirler. X hızlandırıcısı X parçacığı + A) Yalnız I K D) ve III D)μ X ve Y parçacıkları K noktasında çarpıştıklarına göre, Y hızlandırıcısı Y parçacığı 1. X parçacığı pozitif yüklüdür. II. Y parçacığı negatif yüklüdür. III. Levhalar arasında yer çekimine zıt bir elektrik alan oluşmaktadır. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? B) Yalnız II I ve Il E) I, II ve III
Bohr atom modeline göre, taban enerji durumun-
da bulunan hidrojen atomunda elektronun toplam
enerjisi E₁, 2. enerji düzeyine uyarılmış He*¹ iyo-
nunda elektronun toplam enerjisi E, dir.
Buna göre, oranı kaçtır?
E₁
E₂
(ZH = 1; ZH = 2)
He
Fizik
Atom Teorileri
Bohr atom modeline göre, taban enerji durumun- da bulunan hidrojen atomunda elektronun toplam enerjisi E₁, 2. enerji düzeyine uyarılmış He*¹ iyo- nunda elektronun toplam enerjisi E, dir. Buna göre, oranı kaçtır? E₁ E₂ (ZH = 1; ZH = 2) He
Bohr atom modeline göre, n = 3 düzeyine uyarılmış
hidrojen atomunda elektronun enerjisi E, dir. Bu hid-
rojen atomu bir foton salarak açısal momentumunu
h azaltması sonucunda elektronun enerjisi E₂
2π
oluyor.
Buna göre,
oranı kaçtır?
Fizik
Atom Teorileri
Bohr atom modeline göre, n = 3 düzeyine uyarılmış hidrojen atomunda elektronun enerjisi E, dir. Bu hid- rojen atomu bir foton salarak açısal momentumunu h azaltması sonucunda elektronun enerjisi E₂ 2π oluyor. Buna göre, oranı kaçtır?