Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TY-T 93. (1) Güç ve yavaş yazarım, yazarken yazdıklarımı çok değiştiririm. (11) Çalışmaya başlayınca araya herhangi bir şey girm

TY-T
93. (1) Güç ve yavaş yazarım, yazarken yazdıklarımı
çok değiştiririm. (11) Çalışmaya başlayınca araya
herhangi bir şey girmezse, sonuna kadar aynı hız-
la devam ederim. (III) Fakat ara verince tekrar baş-
lamaklığım aylar ister. (IV) Çok defa devamlı

TY-T 93. (1) Güç ve yavaş yazarım, yazarken yazdıklarımı çok değiştiririm. (11) Çalışmaya başlayınca araya herhangi bir şey girmezse, sonuna kadar aynı hız- la devam ederim. (III) Fakat ara verince tekrar baş- lamaklığım aylar ister. (IV) Çok defa devamlı çalış- mam için eserin beni bırakmayacak kadar ilerlemiş olması ve kapıda matbaacın adamının beklemesi lazım olur. (V) Hayatımda en mutlu olduğum anlar- da sekizden bire kadar yazı masasının başında ka- bildiğim anlardır. (VI) Konulanmı çabuk ve daha zi- yade konuşurken bulurum. 1 1 1 1 Tarama Testleri YAYINLARI B) III Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) II CAM D) V E) VI Tarama Testleri YAYILARI TY F 5.-6. ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 1 5. Her gün yeni bir ilim, yeni bir sanat anlayışı ve ye- ni bir dâhiden bahsettiler. Birçok dâhi var, fakat bir tek dahiyane eser yok. Ben kendi adıma şimdi- ye kadar dikkate değer bir milli edebiyattan bah- sedildiğini bilmiyorum. Size itiraf edeyim. Ben faz- la Avrupalılıktan pek hoşlanmam. Bazen Anadolu türkülerini dinlemekten sınırsız bir haz duyarım. Geçen, Ayaş'tan Ankara'ya dönerken bir gece arabacının söylediği şarkıları bütün Servetifünun Edebiyatına tercih ederim. Fakat buna rağmen ben bu milli şiirden ve edebîyattan ne bir şey anlıyorum ne de hoşlanıyorum. Bu parçanın yazarının düşünceleri ile ilgili ola- rak aşağıdaki sözlerden hangisiyle ilişkilendiri- I 1 1 1 I 7. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak 1. Karşılaştırma yoluna başvurulmuştur. II. Tartışma tekniğine yer verilmiştir. III. Alıntılar kullanılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) Il ve Ill C) Yalnız III