Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

TYA 12. Divan... Lügat... Tuhfe... Ferheng... Ve nihayet Sözlük... Divanü Lügati't Türk'ten bu yana sözlüklerimizi adlandır- mak

TYA
12. Divan... Lügat... Tuhfe... Ferheng... Ve nihayet Sözlük...
Divanü Lügati't Türk'ten bu yana sözlüklerimizi adlandır-
makta kullandığımız sözcükler bunlar. Dilimizin Farsça
blykadar iyi olduğunu anlatmak için yazdığımız Muhakemetü'l
Lügateyn, Osmanl

TYA 12. Divan... Lügat... Tuhfe... Ferheng... Ve nihayet Sözlük... Divanü Lügati't Türk'ten bu yana sözlüklerimizi adlandır- makta kullandığımız sözcükler bunlar. Dilimizin Farsça blykadar iyi olduğunu anlatmak için yazdığımız Muhakemetü'l Lügateyn, Osmanlı'nın son zamanlarında çıkan Lehçe-i Osmani ve Kamus-i Türkî ve Lügat-i Naci'de hep dilimizin güzelliklerini ortaya koyduk. Bugün dünyanın en çok ko- glid nuşulan dilleri arasında dilimizin yaşamaya devam etmesi belki de bu çabaların sonucudur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen eser- lerin yazarlarından biri değildir? lux A) Ahmet Vefik Paşa CYAli Şir Nevai B) Kaşgarlı Mahmut DYMU DY Muallim Naci E) Sami Paşazade Sezai Di Havaya Con Dunya Ej Kuil Elma