Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TYT 1. TÜRKÇE TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyin

TYT
1.
TÜRKÇE TESTİ
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık
Bölümünün kurulmasından bu yana edebiyat derslerinin
yanı sıra yazın çevi

TYT 1. TÜRKÇE TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümünün kurulmasından bu yana edebiyat derslerinin yanı sıra yazın çevirisi ve çeviri eleştirisi dersleri veren Çağlar Tanyeri'yle bir araya gelince elbette en çok akademik eğitimle çeviri pratiğini konuştuk. Ben çeviri eleştirisinin yazılmadığından şikâyet edecektim ki ters köşe yapıp o bana sordu: "Peki, edebiyat eleştirisi yazılıyor mu?" Haksız değil tabii. Biz yine de çeviri eleştirisinin neden yazılamadığını, akademisyenlerin niye eleştiri yazmaktan uzak durduklarını ve hepsinden önemlisi bir çeviri eleştirisinin nasıl olması gerektiğini uzun uzadıya konuştuk. Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Sorulardan bunaldığı zamanlarda yüzünde oluşan garip ifade nedeniyle sorulara ara verirdik. B) Sıfırcı Necmiye, sınavlarda beklediğimiz yerlerden tek soru sormayıp hepimizi şoke ederdi. Asık bir suratla içeri girince çok istediği bir şeyin olmadığını anında anlar, sesimizi çıkarmazdık. 3. Petr gelm sür Bu ar k D) Geleceğe dair onca hayalinden bir tekini bile gerçekleştirememiş ve hayata küsmüştü. Farklı düşünceleri nedeniyle çevresinde kimse olmadı, olanlar da çıkar peşinde olan kişilerdi. F 4