Soru:

TYT 13. Ona göre ulusal birliği ve devletin bütünlüğünü sağla- mak için hükümdar kurnaz ve güçlü olmalıdır. O, ge- rektiğinde tilki gibi kurnaz ve aslan gibi güçlü olmalı- dır. Hükümdarın ulusal birli

TYT
13. Ona göre ulusal birliği ve devletin bütünlüğünü sağla-
mak için hükümdar kurnaz ve güçlü olmalıdır. O, ge-
rektiğinde tilki gibi kurnaz ve aslan gibi güçlü olmalı-
dır. Hükümdarın ulusal birliği korumak ve sürdürmek
için yapacağı her şey meşrudur.

TYT 13. Ona göre ulusal birliği ve devletin bütünlüğünü sağla- mak için hükümdar kurnaz ve güçlü olmalıdır. O, ge- rektiğinde tilki gibi kurnaz ve aslan gibi güçlü olmalı- dır. Hükümdarın ulusal birliği korumak ve sürdürmek için yapacağı her şey meşrudur. Devlet ve hükümdar bireyin üstündedir. Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki düşünür- lerden hangisine aittir? A) Machiavelli B) Descartes C) Locke D) Hume E) More

Soru Çözümünü Göster