Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

TYT 14. Bentham'a göre insan hayatında değerli olan biricik şey Gazdır. Bu nedenle haz veren davranış iyi, acı ve- ren davranış ise kötüdür. İnsan akıllı davrandığı takdir- de en büyük hazza ulaşmayı

TYT
14. Bentham'a göre insan hayatında değerli olan biricik
şey Gazdır. Bu nedenle haz veren davranış iyi, acı ve-
ren davranış ise kötüdür. İnsan akıllı davrandığı takdir-
de en büyük hazza ulaşmayı amaç ediniyor demektir.
Bazı durumlarda a ve haz veren d

TYT 14. Bentham'a göre insan hayatında değerli olan biricik şey Gazdır. Bu nedenle haz veren davranış iyi, acı ve- ren davranış ise kötüdür. İnsan akıllı davrandığı takdir- de en büyük hazza ulaşmayı amaç ediniyor demektir. Bazı durumlarda a ve haz veren davranış birlikte bu- lunabilir. Bu durumda insan büyük hazlar için küçük acılara katlanmalı veya büyük acılardan kaçınmak için küçük hazlardan vazgeçmelidir. Kişi böyle davrandı- ğında mümkün olduğunca diğer insanların mutluluğu- nu da amaç edinmiş olur. Böylece ortaya evrensel ah- lak yasası çıkmış olur. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Ahlak yasasını her bireyin kendisi belirler. B) İnsan için en değerli şey haz elde etmektir. C) İnsan hazza yönelmeli, acıdan kaçınmalıdır. D) Her insan için geçerli bir ahlak yasası mümkündür. E) Insan davranışlarında diğer insanların da mutlulu- ğunu esas almalıdır. - Descartes, felsofiniu