Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TYT 30. Sıradan insan, Tanrı'yı ve onun niteliklerini insanbiçimci maddi, duyusal bir varlık, bir baba veya kudreti sınırsız bir

TYT
30. Sıradan insan, Tanrı'yı ve onun niteliklerini insanbiçimci
maddi, duyusal bir varlık, bir baba veya kudreti sınırsız
bir tarzda tasavvur etmekten kendisini alamaz. Tanrı'yı
bir hükümdar olarak düşünür. Ona insanlar gibi öfke,
sevinç, intikam vb. du

TYT 30. Sıradan insan, Tanrı'yı ve onun niteliklerini insanbiçimci maddi, duyusal bir varlık, bir baba veya kudreti sınırsız bir tarzda tasavvur etmekten kendisini alamaz. Tanrı'yı bir hükümdar olarak düşünür. Ona insanlar gibi öfke, sevinç, intikam vb. duyguları yakıştırır. Oysa filozof aklı sayesinde Tanrı'nın herhangi bir insani duyguya sahip olmadığını, maddi, fiziksel bir varlık olmadığını vb. bilir ve Tanrı kavramının kendisinden hareket ederek bütün bunları kesin bir biçimde kanıtlar. Bir başka örnek ver- mek gerekirse, sıradan insan, halk, gelecekte bizi bek- leyen kaderi, Cennet veya Cehennem'i maddi duyusal terimlerle tanımlar. Cennet'te yaşanacak hayatı bu dün- yadakine benzeyen maddi, duyusal, haz verici bir hayat olarak görür. Oysa filozof gelecek hayatta bizi bekleyen mutluluk ve azabın maddi, duyusal bir mutluluk ve azap olmadığını bilir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? A) Öznel düşüncelere başvurma B) Tanımlamaya yer verme C) Karşılaştırma yapma D) Örneklerden yararlanma E) Mecazlı söz kullanma 32. Kim okur Bu düğü Koyun Fikir ba Âşık asil d A) B) I C) D) E