Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TYT 4. 3. Kullandıkça tükenmeyen, doğal süreçlerle kendini yenileyebilen ve böylece sürekli ve tekrar kullanılabilen Güneş, rüzg

TYT
4.
3. Kullandıkça tükenmeyen, doğal süreçlerle kendini
yenileyebilen ve böylece sürekli ve tekrar kullanılabilen
Güneş, rüzgâr gibi enerji kaynaklarına yenilenebilir
enerji kaynakları; hızla tükenen ve doğal süreçlerle
kendini yenileyemeyen kömür, petr

TYT 4. 3. Kullandıkça tükenmeyen, doğal süreçlerle kendini yenileyebilen ve böylece sürekli ve tekrar kullanılabilen Güneş, rüzgâr gibi enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları; hızla tükenen ve doğal süreçlerle kendini yenileyemeyen kömür, petrol gibi enerji kaynaklarına ise yenilenemez enerji kaynaklan denir. Güneş panelleri Petrol rafinerisi Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili, 1. Yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemez enerji kaynaklarına göre genellikle daha maliyetlidir. II. Yenilenemez enerji kaynaklarndan elde edilen enerji dönüştürülemez, tükenir ve biter. III. Yenilenemez enerji kaynaklarının çevreye olumsuz etkileri vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? LIMIT YAYINLARI A) Yalnız B) I ve 1 C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III