Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TYT DENEME SINAVI 12-13. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla- yınız. Oktay Arayıcı tiyatrosu, Cumhuriyet Dönemi'yle birlikte

TYT DENEME SINAVI
12-13. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla-
yınız.
Oktay Arayıcı tiyatrosu, Cumhuriyet Dönemi'yle birlikte
toplumda yaşanan hızlı değişimin bireyler ve kurumlara
olan yansımasını irdelerken toplumsal gerçekliği temel
almıştır. Hem top

TYT DENEME SINAVI 12-13. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla- yınız. Oktay Arayıcı tiyatrosu, Cumhuriyet Dönemi'yle birlikte toplumda yaşanan hızlı değişimin bireyler ve kurumlara olan yansımasını irdelerken toplumsal gerçekliği temel almıştır. Hem toplumdaki sosyoekonomik yapıyı hem de bunun toplumu oluşturan bireylere yansımasında- ki psikososyal yapıyı tarihsel verilere dayandırmıştır. Toplumcu gerçekçi bir anlayışla toplumsal, ekonomik ve politik sorunlara odaklanan Oktay Arayıcı Anadolu insanının davranışını, duyuşunu, tavrını yansıtmaya çalış- mış; kişilerini toplumun ezilmiş kesimlerinden seçmiş, bu insanların ortak kaderinin değiştirilmesi gerektiği mesajını vurgulamıştır. Seçtiği oyun kişilerini geleneksel tiyatroda olduğu gibi ağız ve karakter özellikleriyle belirginleştirerek tipleştirmiş, böylece eleştirel bakışını kişiler üzerinden toplumun geneline yaymayı da başarmıştır. Ulusal Türk tiyatrosunun, kendi gerçeklerimize dönerek kurulabileceğine inanan yazar, geleneksel Türk tiyatrosundan ödünçlediği yerli özü, çağdaş tiyatronun unsurlarıyla buluşturmuştur. Oyunlarında geleneksel Türk tiyatrosunun anlatımını, açık biçemini örnek almış; epik tiyatronun yadırgatma yöntemini ironik bir tavırla kullanmış, epizotlar arasına yerleştirdiği şarkılarla iletisini izleyiciye, okura iletmeyi amaçlamıştır. 12. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi Oktay Arayior tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? A Bireysel ve toplumsal değişimin gerekliliğini vurgu- lama B) Joplumun zıt kesimlerinden kişilere yer verme Toplumsal gerçekliği esas alma D Birey üzerinden topluma yönelme E Toplumsal yapıyı tarihsel verilerle ele alma Bu parçaya göre, Oktay Arayıcı'nın eserleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez? A) Sentez Sorgulama BY Alaysama D) Yoruma açıklık EX Masaj yaygisi TYT/GNL-10 (A SERİSİ) 14. C