Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

TYT/ KONTROL - FEN BİLİMLERİ 9. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan X, Y ve Z baş grup elementleriyle ilgili aşağıdaki bil

TYT/ KONTROL - FEN BİLİMLERİ
9.
Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan X, Y ve Z baş
grup elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
metal
A
X elementi: Parlak görünümlü olup katı ve sıvı halin-
de elektriği çok iyi iletir.
Y elementi: Oda sıca

TYT/ KONTROL - FEN BİLİMLERİ 9. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan X, Y ve Z baş grup elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. metal A X elementi: Parlak görünümlü olup katı ve sıvı halin- de elektriği çok iyi iletir. Y elementi: Oda sıcaklığında gaz haldedir ve iki 29 atomlu moleküller halinde bulunur. ● Z elementi: Oda sıcaklığında tek atomlu gaz halin- dedir. @M Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X elementi metal, Y elementi ametal ve Z elementi soy gazdır. B) Zelementinin atom yarıçapı X elementininkinden kü- çüktür. C) Y elementinin birinci iyonlaşma enerjisi Z elementinin- kinden küçüktür. DX elementinin elektron alma eğilimi Y elementininkin- den büyüktür. EY elementinin atom numarası X elementininkinden bü- yüktür. 278/2 8) 11.