Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TYT KONU SINAVI 1. Fiil kök yahut gövdelerinden türedikleri hâlde fiillerin aldığı kip ve kişi eklerini almayan; cümlede isim, s

TYT
KONU
SINAVI
1.
Fiil kök yahut gövdelerinden türedikleri hâlde fiillerin
aldığı kip ve kişi eklerini almayan; cümlede isim, sifat,
zarf görevlerinde kullanılan ve yan cümlecik kurabilen
sözcüklere fiilimsi denir.
Aşağıdakilerden hangisinde eylemsi yoktu

TYT KONU SINAVI 1. Fiil kök yahut gövdelerinden türedikleri hâlde fiillerin aldığı kip ve kişi eklerini almayan; cümlede isim, sifat, zarf görevlerinde kullanılan ve yan cümlecik kurabilen sözcüklere fiilimsi denir. Aşağıdakilerden hangisinde eylemsi yoktur? A) Her zaman edebî eserleri okumaya özen gösterirdi. B) Dolma biraz fazla baharatlı olmuş, bu yüzden bazıları yiyememişti. C) Öğretmenimiz, çalışmaya her şeyden daha çok önem verirdi. D) Uzun bir süre sonra bahçedeki ağacın altında dinlenmeye karar verdi. TÜRK E) Nefes nefese kalan çocuk heyecanla anlatmaya başladı. 3.