Soru:

TYT LİMLER TESTİ 13 11. Bu kalem, şu silgi gibi algıladığımız her şey idealar dünyasındaki asıllarından / idelerden pay aldığı ö

TYT
LİMLER TESTİ
13
11. Bu kalem, şu silgi gibi algıladığımız her şey idealar
dünyasındaki asıllarından / idelerden pay aldığı ölçüde
metaforuyla anlatılan oluş ve bozuluşun olduğu aldatıcı
varlığa kavuşur. Ancak bu varlik kategorisi gölgeler
bir evrendir.

TYT LİMLER TESTİ 13 11. Bu kalem, şu silgi gibi algıladığımız her şey idealar dünyasındaki asıllarından / idelerden pay aldığı ölçüde metaforuyla anlatılan oluş ve bozuluşun olduğu aldatıcı varlığa kavuşur. Ancak bu varlik kategorisi gölgeler bir evrendir. Yalnızca düşünceyle / akılla kavranabilen artma ve eksilmenin olmadığı kendisiyle hep aynı kalan şey olan idealar evreni ise iyi ideasından pay alır. İdealar nesneler içinde geçerlidir. Fakat onların değişen ve yok arasında oluşan bu pay alma fenomenler dünyasındaki olan nesneler oluşu özelliklerini etkilemez, onlar sonunda yok olurlar. Paragrafa dayanarak Platon'un bu görüşünden aşa. ğıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? AJ Nesnelerin gerçeklikleri idealardan bağımsızdır B) Nesneler varlıklarını idealara borçludur. a Görünenler yansıma ve değişim içindedirler. D) Asil olan idealar akılla bilinebilir. E) Idealar aynı kalırken, nesneler yok olmaktadır .

Soru Çözümünü Göster