Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

TYT/ Sosyal Bilimler 14. Aristoteles'e göre ahlakta bazı davranışlar amaç, bazıları araçtır. Örneğin insanların çoğu zenginliği arzular ve elde etmeye çalışır. Ancak onlar için zen- ginlik, zenginlik

TYT/ Sosyal Bilimler
14. Aristoteles'e göre ahlakta bazı davranışlar amaç,
bazıları araçtır. Örneğin insanların çoğu zenginliği
arzular ve elde etmeye çalışır. Ancak onlar için zen-
ginlik, zenginlik olarak amaç mıdır; yoksa zenginlikle
elde etmek istedikl

TYT/ Sosyal Bilimler 14. Aristoteles'e göre ahlakta bazı davranışlar amaç, bazıları araçtır. Örneğin insanların çoğu zenginliği arzular ve elde etmeye çalışır. Ancak onlar için zen- ginlik, zenginlik olarak amaç mıdır; yoksa zenginlikle elde etmek istedikleri başka bir amaç, mesela haz veya ün mü söz konusudur? Bu durumda insanların eylemlerinde peşinden koştukları iyi, kendisinden öte herhangi bir şeyin elde edilmesi için "araç olarak is- tenmeyen"dir. İşte insanın bizatihi kendisi için istediği bu nihai iyi, mutluluğun ta kendisidir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? ( A) Ahlaken iyi davranış insanın koşullarına göre değişir. B) Bir eylemin ahlaken iyiliği başkalarına sağladığı yarara bağlıdır. C) İnsanın nihai amacı olan mutluluk; esenlik ve fayda gibi değerlerin toplamıdır. D) Başka bir amaç için yapılan ahlaki bir eylem insana mutluluk verir. E) Niçin diye sorulduğunda başka bir amaca işaret etmeyen eylem ahlaken iyidir. 15. Gazali, doğadaki nedenselliğe yönelik şüpheci bir