Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TYT / SOSYAL BİLİMLER 5. Lozan Konferansı'nda Türk tarafının başkanlığını üstle- nen İsmet Paşa konferans esnasında "Ben buraya

TYT / SOSYAL BİLİMLER
5.
Lozan Konferansı'nda Türk tarafının başkanlığını üstle-
nen İsmet Paşa konferans esnasında "Ben buraya Mond-
ros'tan değil, Mudanya'dan geldim." demiştir.
Buna göre İsmet Paşa'nın;
TBMM'nin İttifak Devletleri ile iyi ilişkiler kurd

TYT / SOSYAL BİLİMLER 5. Lozan Konferansı'nda Türk tarafının başkanlığını üstle- nen İsmet Paşa konferans esnasında "Ben buraya Mond- ros'tan değil, Mudanya'dan geldim." demiştir. Buna göre İsmet Paşa'nın; TBMM'nin İttifak Devletleri ile iyi ilişkiler kurduğu, 1. II. Osmanlı Devleti'nin de konferansa katılmasının zo- runlu olduğu, III. Türklerin galip devlet sıfatı ile görüşmelere katıldığı görüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III