Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

TYT / TÜRKÇE 11. (1) Araştırmalar, son otuz yılda bireylerin eğitim sürelerinin arttığını ortaya koyuyor; buna dayanarak şunu di

TYT / TÜRKÇE
11. (1) Araştırmalar, son otuz yılda bireylerin eğitim sürelerinin
arttığını ortaya koyuyor; buna dayanarak şunu diyebiliriz:
Toplumumuzun "bilişsel rezerv" seviyesi bir hayli yüksel-
miş durumda. (II) Bilişsel rezerv, beynin amiloid ve tau bi

TYT / TÜRKÇE 11. (1) Araştırmalar, son otuz yılda bireylerin eğitim sürelerinin arttığını ortaya koyuyor; buna dayanarak şunu diyebiliriz: Toplumumuzun "bilişsel rezerv" seviyesi bir hayli yüksel- miş durumda. (II) Bilişsel rezerv, beynin amiloid ve tau bi- urrikimi gibi değişikliklere karşı bilişsel görevleri sürdürmeye devam etmesini sağlamak için bilişsel ağları (nöron-nöron bağlantı ağları) esnek ve verimli bir şekilde kullanma ye- teneğini ifade ediyor. (III) Örgün eğitim yıllarının sayısı bilişsel rezervin tek belirleyicisi değil. (IV) Zihinsel olarak teşvik edici bir işe sahip olmak ve zihni aktif tutacak faali- yetlerde bulunmak da bilişsel rezerv oluşturmaya yardımcı oluyor. (V) Pek çok çalışma, yaşam boyunca sosyal olmanın ve zihinsel olarak aktif kalmanın beyin sağlığını destekle- yebileceğini ve muhtemelen alzaymır riskini azaltabileceğini gösteriyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede çıkarım söz konusudur. B) Il cümle amaç-sonuç cümlesia. C) cümlede bir düşünceyi kabullenmeme vardir. D) IV. cümle III. cümleyi destekleyecek açıklamalar içer- mektedir. E) V. cümlede neden-sonuç ilişkisi varder 13. Sü atc lik! you itib fiz ku C b G 8