Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TYT - Türkçe 24. İranlı ve Türk birçok şair tarafından Leyla ve Mecnun hikâyesi yazılmıştır. Bunlarda asıl konu aynı olmakla ber

TYT - Türkçe
24. İranlı ve Türk birçok şair tarafından Leyla ve Mecnun
hikâyesi yazılmıştır. Bunlarda asıl konu aynı olmakla
beraber hikâyenin düzeninde, olaylarda ve temalarda
değişiklikler yapılmıştır. Fuzûlî; kendine özgü duyuş,
anlatış tarzı ve hikâyen

TYT - Türkçe 24. İranlı ve Türk birçok şair tarafından Leyla ve Mecnun hikâyesi yazılmıştır. Bunlarda asıl konu aynı olmakla beraber hikâyenin düzeninde, olaylarda ve temalarda değişiklikler yapılmıştır. Fuzûlî; kendine özgü duyuş, anlatış tarzı ve hikâyenin içine serpiştirdiği çok güzel, içli gazelleriyle Mecnun'un ve Leyla'nın aşkını sanki kendisi yaşıyormuş gibi içten bir ifadeyle dile getirmiştir. Eserinde, Mecnun'un madde ile olan ilgisini derece derece keserek onu maddi hazların üstünde ulvi ve ilahi bir aşka yükseltmiştir. Mecazi aşkı anlatmasıyla tanınan Fuzûlî için bu romantik aşk hikâyesi çok uygun olduğundan kendisi aynı konuyu işleyen başka şairlerden daha üstün bir başarı göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki düşünceyi destekler niteliktedir? Sanatta özgünlük için içerikte değil, üslupta farklılaşmak gerekir. B) Soyut kavramları somutlaştırmak için kimi şairler, eserlerini araçsallaştırır. C) Şair, eşi benzeri olmayan bir anlatıma ulaşmak için sanatının olgunlaşmasına müsaade etmelidir. D) Aynı hikâyenin farklı ülkelerde biçimi değiştirilerek tekrarlanması, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. E) Yazar ve şairlerin dünya görüşlerine uygun temalar çerçevesinde yazdıkları ürünler daha çok okura ulaşır. 25. YAYINLARI LİMİT