Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

TYT Türkçe 39-40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Cicero'nun belki de en önemli yönü hatipliğiydi. Başlangıçta tel

TYT Türkçe
39-40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Cicero'nun belki de en önemli yönü hatipliğiydi.
Başlangıçta telaffuz ve beden dili ile ilgili sorunlar.
yaşayan Cicero, azimli çalışmasının sonucu olarak
ününü hitabeti sayesinde kazanmış ve

TYT Türkçe 39-40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Cicero'nun belki de en önemli yönü hatipliğiydi. Başlangıçta telaffuz ve beden dili ile ilgili sorunlar. yaşayan Cicero, azimli çalışmasının sonucu olarak ününü hitabeti sayesinde kazanmış ve başarılarını da yine bu sayede arttırmıştır. Hitabetindeki akıcılığı ifade etmek üzere anlatılan pek çok hikâye vardır. Kalabalık halk kitleleri üzerinde de bu sanatını aynı ustalık ve başarıyla kullanmış, birkaç kez çok güçlü tepki noktalarına ulaşan halkı bu yeteneği sayesinde yatıştırmayı başarmıştır. Cicero'nun en önemlilerinden biri Antonius'a karşı yaptığı Phillipicae konuşmaları başta olmak üzere 88 konuşması kayda geçirilmiştir. Bu konuşmalardan sadece 58'i günümüze kadar ulaşmıştır. Pek çok kaynakta belirtildiği gibi ağzına çakıl taşları doldurup sahile doğru bağırarak kekemeliğini yenmiş olan büyük hatip, Cicero değil, Demosthenes'tir. Bu karışıklık, Plutharkos'un Demosthenes ile Cicero'yu karşılaştırdığı Paralel Yaşamlar adlı eserinin yanlış anlaşılmasının bir sonucudur. Cicero, karşısındakileri ikna etmek için bağırmanın anlamsız olduğunu ve zayıflıktan kaynaklandığını belirterek bunu topal insanların baston kullanmalarına benzetmektedir. Üstelik sadece avukat ya da politikacının değil, gerçekleri etkin bir şekilde ifade edebilmek için tarihçinin de hitabet. çalışmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulamaktadır. Her biri için hitabet, bir müzik aleti gibidir. Cicero'nun da dediği gibi: "Ne konuşacağını bilmeyen iyi konuşamaz." . Bu parçadan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A) Gideceğin yollardan emin olmadan hareket ettiysen yolda yalpalaman kadar doğal bir şey yoktur B) Gereğinden fazla konuşan insanların sözleri yalansız glmaz. C) Neye ihtiyacı olduğunu bilmeyen bir insan, gereğinden fazla harcama yapar van hir denizci, Türkiye Geneli Tatbikat Sınavı 40. Bu parçaya göre, Cicero ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Antonius'a karşı yaptığı Phillipicae konuşmalarının tamamının günümüze kadar geldiği B) Telaffuzla ilgili sorunlarını zaman içerisinde aştığı C) Hitabet yeteneği sayesinde öfkeli halk kalabalıklarını teskin etmeyi başardığı D) Demosthenes ile karıştırılmasına Paralel Yaşamlar adlı eserin yanlış anlaşılmasının neden olduğu E) Avukat, politikacı ve tarihçilerin hitabet çalışması yapmalarının gerekliliğini vurguladığı