Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

TYT/Fen Bilimleri S45 3. İki karışımdan birinin çözelti, diğerinin emülsiyon oldu- ğu bilinmektedir. Çözeltideki bileşenlerden b

TYT/Fen Bilimleri
S45
3. İki karışımdan birinin çözelti, diğerinin emülsiyon oldu-
ğu bilinmektedir. Çözeltideki bileşenlerden biri tuzdur ve
emülsiyondaki bileşenlerin yoğunlukları farklıdır.
Buna göre, karışımlar ve karışımların bileşenlerine
ayrılması i

TYT/Fen Bilimleri S45 3. İki karışımdan birinin çözelti, diğerinin emülsiyon oldu- ğu bilinmektedir. Çözeltideki bileşenlerden biri tuzdur ve emülsiyondaki bileşenlerin yoğunlukları farklıdır. Buna göre, karışımlar ve karışımların bileşenlerine ayrılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- lıştır? A) Çözeltinin kaynama noktası, saf çözücününkinden yüksektir. B) Çözeltide dağılan maddenin tanecik boyutu 1 nm den küçüktür. agrimsal doritma Çözelti, bileşenlerine basit damıtma tekniği ile ayrılır. D) Emülsiyonda, bileşenlerden biri yüzdürme tekniği ile karışımdan ayrılır. E) Emülsiyonda, bileşenler arasında faz ayrımı oluşur.