Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

TYT/SOSTAL DIGIM 4. "Misirlilar! Kostantiniye'deki hilafet makamına ve sultanını- za ne kadar derinden bağlı olduğunuzu biliyoru

TYT/SOSTAL DIGIM
4. "Misirlilar! Kostantiniye'deki hilafet makamına ve sultanını-
za ne kadar derinden bağlı olduğunuzu biliyoruz. Bu yüz-
den Büyük Britanya, Türkiye'ye karşı savaşmak zorunda
kalmış olmaktan derin bir üzüntü duymaktadır. Ama bu sul-
tana

TYT/SOSTAL DIGIM 4. "Misirlilar! Kostantiniye'deki hilafet makamına ve sultanını- za ne kadar derinden bağlı olduğunuzu biliyoruz. Bu yüz- den Büyük Britanya, Türkiye'ye karşı savaşmak zorunda kalmış olmaktan derin bir üzüntü duymaktadır. Ama bu sul- tana karşı bir savaş değil, onun aklını çelen ve iktidarlarını cinayet ve terör yoluyla ayakta tutan Enver Paşa gibilerine karşı bir savaştır." 17 Kasım 1914 tarihinde İngiliz Hükûmeti tarafından yayımlanan yukarıdaki bildiriye göre, I. Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşıla- maz? A) İngilizler, Müslümanların manevi değerlerini dikkate almaktadır. B) Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri safında savaşa katıl- mıştır. Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasında İttihat ve Terakki etkili olmuştur. D) Ingilizler, savaş yıllarında propaganda faaliyetleri yürüt- mektedir. E) Osmanlı Devleti savaşta İttifak Bloku'nda mücadele etmiştir. 5.