Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

TYT/Sosyal Bilimler 15. Popper'a göre bilimde örmeğin yeryüzündeki tüm kuğuların beyaz olduğunu göstermek imkânsız olduğu hâlde dünyadaki tek bir kuğunun beyazın dışındaki bir renkte olduğunu gösterme

TYT/Sosyal Bilimler
15. Popper'a göre bilimde örmeğin yeryüzündeki tüm kuğuların
beyaz olduğunu göstermek imkânsız olduğu hâlde
dünyadaki tek bir kuğunun beyazın dışındaki bir renkte
olduğunu göstermek daha kolaydır. Bir genel önerme, tek
bir yanlış karşıt

TYT/Sosyal Bilimler 15. Popper'a göre bilimde örmeğin yeryüzündeki tüm kuğuların beyaz olduğunu göstermek imkânsız olduğu hâlde dünyadaki tek bir kuğunun beyazın dışındaki bir renkte olduğunu göstermek daha kolaydır. Bir genel önerme, tek bir yanlış karşıt önermeyle çürütülebilir. Popper'a göre bilimsel kuram yanlışlanabilirlik tezi ile ileri sürülmelidir. Bilimsel bir kuram, yanlışlanıncaya kadar doğrudur. Kuram ne zaman yanlışlanırsa o zaman terk edilir ve yeni bir kuram kabul edilir. Popper bu parçada aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? A) Bilimde aynı konuya ilişkin karşıt kuramlar bulunabilir. B) Bir kuramın yanlışlığım göstermek oldukça zordur. C) Doğruluğu kanitlanamayan önerme ve kuramlar yanlış kabul edilmelidir. D) Bilimin kanıtlama yöntemi yanlışlama olmalıdır. E) Bilim her zaman için doğruluğu kanıtlanmış bilgiler ortaya koyar.