Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ü, 2 24. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Olay hikâ

ü,
2
24. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin karşılaştırılmasıyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olay hikâyelerinde önemli olan, bir olayın gelişim süre-
cinde anlatılması iken durum hikâyelerinde anlık bir hayat
kesiti üzerinde durul

ü, 2 24. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Olay hikâyelerinde önemli olan, bir olayın gelişim süre- cinde anlatılması iken durum hikâyelerinde anlık bir hayat kesiti üzerinde durulur. B) Olay hikâyelerinde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri belir- ginken durum hikâyelerinde bu bölümler belirgin değildir. Durum hikâyelerinde anlatılanları her okuyucu kendine göre yorumlarken olay hikâyeleri, kişisel yorumlamalara açık değildir. D) Olay hikâyelerinde bir olay, zaman unsuru eşliğinde hızlı değişim gösterirken durum hikâyelerinde zaman ve olayın akışı yavaştır. E) Dünya edebiyatına olay hikâyelerini A. Çehov, durum hikâ- yelerini ise G. Maupassant tanıtmıştır.