Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

uğu ğini da- benimhocam 5. Mustafa Kemal Atatürk siyasi bağımsızlık kadar eko- nomik bağımsızlığa da önem vermiştir. Buna göre Y

uğu
ğini
da-
benimhocam
5. Mustafa Kemal Atatürk siyasi bağımsızlık kadar eko-
nomik bağımsızlığa da önem vermiştir.
Buna göre Yeni Türk Devleti'nde ekonomik bağım-
sızlığın sağlaması için,
1. aşar vergisinin kaldırılması,
II. Düyun-u Umumiye (Dış Borçlar)

uğu ğini da- benimhocam 5. Mustafa Kemal Atatürk siyasi bağımsızlık kadar eko- nomik bağımsızlığa da önem vermiştir. Buna göre Yeni Türk Devleti'nde ekonomik bağım- sızlığın sağlaması için, 1. aşar vergisinin kaldırılması, II. Düyun-u Umumiye (Dış Borçlar) İdaresinin kaldırıl- ması, III. kapitülasyonların kaldırılması inkılaplarından hangileri yapılmıştır? A) Yalnız I D) ve III B) Yalnızl E) II ve III C) I ve II