Soru:

UĞUR 5. • Merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti bulun- maz. • Hem polar hem de apolar kovalent bağ içerir. • Molekül pola

UĞUR
5. • Merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti bulun-
maz.
• Hem polar hem de apolar kovalent bağ içerir.
• Molekül polar yapılıdır.
Yukarıda özellikleri verilen molekül aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A)
H
H
1
C
H
H
D) H
H
B)
H
C=C
ö
H
/
H
H
E),

UĞUR 5. • Merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti bulun- maz. • Hem polar hem de apolar kovalent bağ içerir. • Molekül polar yapılıdır. Yukarıda özellikleri verilen molekül aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) H H 1 C H H D) H H B) H C=C ö H / H H E), C) ©) O=C=O .. HH H-C-C-CI: -C-CI: 1 HH

Soru Çözümünü Göster