Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

UM phę + 7. Tâli' oldi neyyir-i ikbâl ü devlet subh-dem Şu'le saldı âleme necm-i hidâyet subh-dem God Kâ'inâtı kıldı mir'ât-ı ce

UM
phę
+
7. Tâli' oldi neyyir-i ikbâl ü devlet subh-dem
Şu'le saldı âleme necm-i hidâyet subh-dem
God
Kâ'inâtı kıldı mir'ât-ı cemâl-i şâhdan
Gark-i envâr-ı hidâyet Rabb-ı izzet subh-dem
Bu dizelerle ilgili olarak
+
(OSYM TADINDA
SORULAR
I. Nazmın nesre yak

UM phę + 7. Tâli' oldi neyyir-i ikbâl ü devlet subh-dem Şu'le saldı âleme necm-i hidâyet subh-dem God Kâ'inâtı kıldı mir'ât-ı cemâl-i şâhdan Gark-i envâr-ı hidâyet Rabb-ı izzet subh-dem Bu dizelerle ilgili olarak + (OSYM TADINDA SORULAR I. Nazmın nesre yaklaştırıldığı görülmektedir. Dili sadeleştirme çabasının sonuç vermediği görülmektedir. II. III. Söyleyiş olarak halk şiirine yakındır. X IV. Tanzimat II. Dönem şiirinden alınmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II I, III D) II ve III B) Yalnız IV G₁ E) II ve IV C) I ve III Z