Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

umunu sorgulayan klılaşan davranış- rasında kalmıştır. geçirdiği keskin aktadır. O ne ka- Dinmiştir bir kere eden sakınamaz kurl

umunu sorgulayan
klılaşan davranış-
rasında kalmıştır.
geçirdiği keskin
aktadır. O ne ka-
Dinmiştir bir kere
eden sakınamaz
kurlar ise Hayri
ndimizi yer yer
buluruz. Ama
u gibi yerlerde
a nefes alacak
miklik, rüya ile
zarın istediği
er aşağıda-
AYDIN YAYIN

umunu sorgulayan klılaşan davranış- rasında kalmıştır. geçirdiği keskin aktadır. O ne ka- Dinmiştir bir kere eden sakınamaz kurlar ise Hayri ndimizi yer yer buluruz. Ama u gibi yerlerde a nefes alacak miklik, rüya ile zarın istediği er aşağıda- AYDIN YAYINLARI B Deneme Sınavi- 26. Bilmem, bilir misiniz, pek meşhur bir hikayedir. Ka biri sevgili oğlunu daha küçük yaştan itibaren hi isteğinden mahrum etmemeye karar vermiş. Ona be mürebbiye tutarak "Benim çocuğum ne isterse vermak senin vazifendir." demiş. Bir müddet işler yolunda g miş. Fakat günün birinde bakmış ki çocuğu, sarayin bahçesinde "Ver!" diye feryadı basıyor, mürebbiye de oturduğu yerde "Veremem!" diye ayak diretiyor. Fena hålde kızmış. Hemen onların yanına giderek terbiyec ye çıkışmaya başlamış: - Sen benim emrimi nasıl olur da dinlemezsin? Ben sana bu çocuk ne isterse vereceksin, demedim mi? deyince mürebbiye: - Öyle bir şey istiyor ki siz de veremezsiniz, demiş. - Ne istiyor, söyle bakalım. - Güneş, havuza düşmüş; onu istiyor. Hikâye belki biraz mübalağalıdır ama içinde bir hakikat payı da yok değildir. İnsanların istemesine daha küçük yaşlardan başlayarak makul sınırlar çizilmezse onlar büyüdükleri zaman evvela olamayacak şeyleri, sonra da yapamayacakları şeyleri istemekten kendilerini ala- mazlar. Çocuklarınızın bahtsız olmasını istemezseniz onları ancak elde edebilecekleri şeyleri istemeye alış- tırınız. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek verilebilir? A) Fıkra B) Sohbet C) Deneme D) Eleştiri E) Makale 11. Se 27) As ge A