Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ur; B B 29 DENEME-3 Bir toplumun üyeleri arasında karşılıklı güven, iş birliği, eşgüdüm ve iyi niyetin toplamını ifade eden, yıl

ur;
B
B
29
DENEME-3
Bir toplumun üyeleri arasında karşılıklı güven, iş birliği,
eşgüdüm ve iyi niyetin toplamını ifade eden, yıllar önce
ortaya atılmış bir kavram var: sosyal-beşeri sermaye.
Topluma, bir bankaya yatırır gibi güven yatırılır ve
bunun sonund

ur; B B 29 DENEME-3 Bir toplumun üyeleri arasında karşılıklı güven, iş birliği, eşgüdüm ve iyi niyetin toplamını ifade eden, yıllar önce ortaya atılmış bir kavram var: sosyal-beşeri sermaye. Topluma, bir bankaya yatırır gibi güven yatırılır ve bunun sonunda insanlar topluma ve birbirlerine inanıp güvenirler. ABD'de yapılan bazı sosyolojik çalışmalarda bu sosyal sermayenin azaldığı ifade edilmiş ve bu azalmaya bizler de etrafımızda şahit olmaktayız. Bireyselliğin öne çıkmasıyla insanlar birbirini gözetmekten, birbirlerine kol kanat germekten uzaklaşıyor ve toplum, bu değerleri kaybetmekle sarsıntı geçiriyor. Mahalle kültürü dediğimiz şey yitip gittikçe bir diğerinin esenliğini gözetmek değerli olmaktan çıkıyor. Oysa güven bir toplumu ayakta tutan en önemli sermayedir. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A) Güven duygusu insanın tüm ilişkilerine belli ölçüde yansımaktadır. B) Günümüzde bireysellik, her zamankinden daha çok ön plana çıkmaktadır. C) ABD'de sosyal-beşeri sermaye gitgide azalarak en alt seviyeye inmektedir. et D) Toplumu ayakta tutan unsurlar, bireysellikle birlikte azalış göstermektedir. E) Bireyselliğin öne çıkmasıyla mahalle kültürü yok olma sürecine girmektedir. ayınları