Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

uwixsbricaju 18. "Beş Hececiler" önceleri aruzla yazmışlar, sonra 1 || hece ölçüsüne yönelmişlerdir. Konuşma dilini esas almışla

uwixsbricaju
18. "Beş Hececiler" önceleri aruzla yazmışlar, sonra
1
||
hece ölçüsüne yönelmişlerdir. Konuşma dilini esas
almışlar, sade dille daha çok kişisel konuları
IV
V
işlemişlerdir.
Bu parçadaki bilgi yanlışı altı çizili yerlerin han-
gisinden kaynak

uwixsbricaju 18. "Beş Hececiler" önceleri aruzla yazmışlar, sonra 1 || hece ölçüsüne yönelmişlerdir. Konuşma dilini esas almışlar, sade dille daha çok kişisel konuları IV V işlemişlerdir. Bu parçadaki bilgi yanlışı altı çizili yerlerin han- gisinden kaynaklanmaktadır? A) I. C) . B) II. D) IV. E) V. karekök 20. 7