Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

VAF/ TYT 9. 10. Elektronegatiflikleri farkı çok fazla olan metal ve ame- tal atomları arasında iyonik bağ oluşur. Na ve Ci atom-

VAF/ TYT
9.
10.
Elektronegatiflikleri farkı çok fazla olan metal ve ame-
tal atomları arasında iyonik bağ oluşur. Na ve Ci atom-
ları arasında oluşan NaCl bileşiğinin görseli aşağıda
verilmiştir.
Na
Na
e
CH
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

VAF/ TYT 9. 10. Elektronegatiflikleri farkı çok fazla olan metal ve ame- tal atomları arasında iyonik bağ oluşur. Na ve Ci atom- ları arasında oluşan NaCl bileşiğinin görseli aşağıda verilmiştir. Na Na e CH Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? G Na, 17CI) A) Na atomu elektron verdiğinden yarıçaprazalmıştır. CI atomunun kimyasal özelliği değişmiştir. C) NaCl bileşiği sivi hâlde elektrik akımını iletir. D) Lewis elektron yapısı Na+ [:c1:1 şeklindedir. E) NaCl katısı kristal yapılı bir moleküldür. a UN