Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Vay Zaman zaman-1 terakki cihan cihan-1 ulum Our mu cehl ile kâbil beka-yı cem'iyyat Zaman bilgi ve medeniyet olarak ilerleme yü

Vay
Zaman zaman-1 terakki cihan cihan-1 ulum
Our mu cehl ile kâbil beka-yı cem'iyyat
Zaman bilgi ve medeniyet olarak ilerleme yükselme za-
mang (böylebir asırda) toplumların sonsuza kadar yaşa-
Buldum ben dahi darüşşifa-yı Bâb-i ali'de
Felatun'u beğenmez a

Vay Zaman zaman-1 terakki cihan cihan-1 ulum Our mu cehl ile kâbil beka-yı cem'iyyat Zaman bilgi ve medeniyet olarak ilerleme yükselme za- mang (böylebir asırda) toplumların sonsuza kadar yaşa- Buldum ben dahi darüşşifa-yı Bâb-i ali'de Felatun'u beğenmez anda çok divaneler gördüm. Bir zamanlar ben de Bab-i ali denilen şifa evinde bu- lundum ve orada Eflatun'u beğenmeyen kendisini ondan rasi cehaletle sağlanabilir mi?) me Ke Te KÜ • M üstün gören birçok deli gördüm.) M V Sadullah Paşa'nın “19. Asir" Manzumesi ve Ziya Paşa'nın "Gazel"inden alınan beyitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tanzimat'ın iki şairi de bilim ve felsefenin bir toplum için gerekliliğine inanır. B) Edebiyat bu dönemde fikirlerin aracı hâlindedir. CLşiirler içerik olarak divan edebiyatının etkisindedir. D) Sadullah Paşa cehalete karşı fikirsel tavır geliştirmiş- tir. E) Ziya Paşa Eflatun'u beğenmeyenlere iyi gözle bakma- maktadır. E K N MUTLAKA ÖĞREN Dönem Tanzimat şiirinde şunlar görülür. Dil ve biçimde divan şiiri gibi olma