Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Wer done 4. Aşağıdaki toplumcu gerçekçi romanlar ile modernizmi esas alan romanların karydagtorldiği cümlelorin hangi- sinde yan

Wer done
4. Aşağıdaki toplumcu gerçekçi romanlar ile modernizmi
esas alan romanların karydagtorldiği cümlelorin hangi-
sinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Modernizmi esas alan romanlarda geleneksel anlatım
yöntemleri terk edilmiştir, toplumcu gerçekçi romanlar

Wer done 4. Aşağıdaki toplumcu gerçekçi romanlar ile modernizmi esas alan romanların karydagtorldiği cümlelorin hangi- sinde yanlışlık yapılmıştır? A) Modernizmi esas alan romanlarda geleneksel anlatım yöntemleri terk edilmiştir, toplumcu gerçekçi romanlar- da gelenekten yararlansımıştır. B) Modernizmi asas alan romanlarda anlatılanlar kişinin iç dünyasına dönüktor, toplumcu gerçekçi romanlarda topluma dönüktür. Her ikisi de sanat kaygısıyla oluşturulduğundan zaman zaman sanath söyleyişlere yer verilmiştir. D) Her iki roman anlayışı da Cumhuriyet Dönemi'nde oluş muş, bu anlayışla pek çok eser kaleme alınmıştır. E) Modemizmi esas alan romanlarda son, çoğu zaman okurun yorumuna birakılır, toplumcu gerçekçi roman- larda olaylar mutlaka sonlandınlır. topluma ger 2 5. ve 6. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Benim kitaplanmda klasik roman anlatımını bulamazsınız. En basitinden şöyle söyleyeyim: Her türlo fill çekimini, an- latımın bütün boyutlarını kullanırım. Olaylann anlatımında mektup var, süva var. slir var. Onun okur çekmesi tabli bana her yazacağım hikâyenin veya romanın içeriğine göre biçim bulma sorumluluğu olarak yansıdı. Bu benim başlıca fikrim- di. Benim en büyük azabı çekme sebeblm şudur: Başlarken hangi biçimle yazacağım? Bütün yürüyüşlerimde hep o bi- nin hansinin içeriğine laamin