Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

[← x C BÖLÜM 04 Test 01 Türkiye'de efsaneler üzerine önemli çalışmalar yapmış olan Saim Sakaoğlu, özellikle yabancı araştırmacıl

[←
x
C
BÖLÜM 04 Test 01
Türkiye'de efsaneler üzerine önemli çalışmalar yapmış olan
Saim Sakaoğlu, özellikle yabancı araştırmacıların tanımlarını
değerlendirerek efsanelerin tanımlarda yer alan ana
unsurlarını şöyle sıralar:
Şahıs, yer ve olaylar hakkında a

[← x C BÖLÜM 04 Test 01 Türkiye'de efsaneler üzerine önemli çalışmalar yapmış olan Saim Sakaoğlu, özellikle yabancı araştırmacıların tanımlarını değerlendirerek efsanelerin tanımlarda yer alan ana unsurlarını şöyle sıralar: Şahıs, yer ve olaylar hakkında anlatılanlar ağızdan ağıza aktarılır. Anlatılanlanın inandırıcılık özellikleri vardır. Genellikle şahıs ve olaylarda tabiatüstü olma özelliği görülür. Tariflerde yer almayan şu özelliği de dördüncü madde olarak eklemek mümkündür. Efsanelerin belirli bir şekli yoktur; kısa ve konuşma diline yer veren anlatmalardir, Bu özelliklerden hareketle efsanelerle ilgili olarak, $11 1. Uzun soluklu, manzum, yazılı ürünlerdir. Anlatıcılar tarafından müzik eşliğinde söylenir III. Dilden dile anlatılagelen sözlü ürünlerdir. V. Ulusların var olma mücadeleleri anlatilir. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız i B) Yalnız III Il ve Ill Ill ve IV 314 IV ill vodafone TR 22:50 @%86