Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

yak- e al- we o ak- em niş ce- m se ni 1 6 Prf Yayınları toplayan Yalak köyü hal ve Uzunca Ali'dir. 21. Öykülerinin kişileri yak

yak-
e al-
we o
ak-
em
niş
ce-
m
se
ni
1
6
Prf Yayınları
toplayan Yalak köyü hal
ve Uzunca Ali'dir.
21. Öykülerinin kişileri yakından tanıdığı, gözlemlediği
insanlardan oluşur. Yüksek tabaka ile ilgilenmeyen
yazar, İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan kū-

yak- e al- we o ak- em niş ce- m se ni 1 6 Prf Yayınları toplayan Yalak köyü hal ve Uzunca Ali'dir. 21. Öykülerinin kişileri yakından tanıdığı, gözlemlediği insanlardan oluşur. Yüksek tabaka ile ilgilenmeyen yazar, İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan kū- çük insanları, balıkçıları, hamalları, çalışmak zorun- da kalan çırakları, fabrika işçilerini hikâyelerinde ele alır. Bunu yaparken de dili olabildiğince sade kulla- nır. Onun hikâyelerinde kolay gözüken zor bir söy- leyiş vardır. Kendi özel yaşamında var olan aylaklık, bazı hikâye kişilerine de bulaşmıştır. Babasının ölü- bir münden sonra annesiyle yaşamaya başlayan - dönem Burgazada'da yaşar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sait Faik Abasıyanık B) Yusuf Atılgan C) Sabahattin Ali D) Cevat Şakir Kabaağaçlı E) Memduh Şevket Esendal