Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

YAYIN DENİZİ 4. Coğrafi Keşifler'in aşağıdaki sonuçlarından hangisi sanat, edebiyat, bilim ve felsefe alanın- da ileride ortaya

YAYIN DENİZİ
4.
Coğrafi Keşifler'in aşağıdaki sonuçlarından
hangisi sanat, edebiyat, bilim ve felsefe alanın-
da ileride ortaya çıkacak gelişmelere diğerle-
41SPARY
rinden daha fazla katkı sağlamıştır?
CHORDALANCH
A) Aztek, Maya, İnka gibi yeni medeniyetle

YAYIN DENİZİ 4. Coğrafi Keşifler'in aşağıdaki sonuçlarından hangisi sanat, edebiyat, bilim ve felsefe alanın- da ileride ortaya çıkacak gelişmelere diğerle- 41SPARY rinden daha fazla katkı sağlamıştır? CHORDALANCH A) Aztek, Maya, İnka gibi yeni medeniyetlerle te- masa geçilmesi B)Burjuva sınıfının toplumsal ve ekonomik olarak güçlenmesi Londra, Lizbon, Bordo gibi Atlas Okyanusu kı- yısındaki limanların önem kazanması D Kilisenin güvenirliliğinin azalması EX Merkezî krallıkların gücünün azalması