Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

YAYINLARI 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin nasıl gerçekleştiğini belirten bir sözcük kullanılmamıştır? A) Ahmet Mitha

YAYINLARI
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin nasıl
gerçekleştiğini belirten bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Ahmet Mithat Efendi, dönemine göre sade ve
anlaşılır bir dil kullanmıştır.
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban romanında
olaylara yanlı bir

YAYINLARI 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin nasıl gerçekleştiğini belirten bir sözcük kullanılmamıştır? A) Ahmet Mithat Efendi, dönemine göre sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban romanında olaylara yanlı bir şekilde bakar. C) İkinci Yeni şairi Cemal Süreya, şiir dilini yeni imgeler kurarak geliştirmiştir. D) Ünlü gezgin Evliya Çelebi, gezdiği yerleri mübalağalı bir üslupla anlatır. E) Şairler Sultanı Bâkî, İstanbul Türkçesini gazellerinde nakış nakış işler.