Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Yedi Meşaleciler - Toplumcu şiir ikinci Yeni - Garipçiler E Mistik şiir - İkinci Yeni 19. Şair, genç şairlerin başarısızlığının

Yedi Meşaleciler - Toplumcu şiir
ikinci Yeni - Garipçiler
E Mistik şiir - İkinci Yeni
19. Şair, genç şairlerin başarısızlığının nedenini şiirde ya-
şamlarının bulunmamasına bağlamaktadır: "İş olsun
diye alay kabilinden, eğlence kabîlinden şiir yazan
delika

Yedi Meşaleciler - Toplumcu şiir ikinci Yeni - Garipçiler E Mistik şiir - İkinci Yeni 19. Şair, genç şairlerin başarısızlığının nedenini şiirde ya- şamlarının bulunmamasına bağlamaktadır: "İş olsun diye alay kabilinden, eğlence kabîlinden şiir yazan delikanlıların haddi hesabı yok. Muvaffak olmamala- rının sebebi meydanda. Kendi kendilerini yazılarına koymuyorlar. Yazıları ile kendileri arasında hiç akra- balık, dostluk, yakınlık yoktur." Şair, döneminin güçlü kalemleri tarafından beğenilmiş ve bundan büyük bir mutluluk duymuştur. Çok sevdiği Ahmet Haşim Yah- ya Kemal gibi isimler şiirini takdir etmişlerdir. Mek- tuplarında edebiyatımıza getirdikleri yeniliklerden bahsetmiştir: Otuz Beş Yaş isimli şiirimde edebiyatı- mıza getirdiğim hususiyet ve yenilik toplanmıştır." 5 Bu sözleri söyleyen kişinin, edebiyat tarihimizde yer almış aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine yakın olduğu söylenebilir? A) Öz Şiir B) Maviciler D) İkinci Yeni 2 C) Garipçiler E) Yedi Meşaleciler edi Meşa Diğer sayfaya geçiniz.