Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

yüz- ÇÖZ-ÖĞREN II. Abdülhamit döneminde sağlık alanında oldukça önemli çalışmalar yürütülmüştür ve bu çalışmalar sayesinde birço

yüz-
ÇÖZ-ÖĞREN
II. Abdülhamit döneminde sağlık alanında oldukça önemli çalışmalar yürütülmüştür ve bu çalışmalar sayesinde birçok kurum
ve kuruluş açılmıştır.
biti
Aşağıdakilerin hangisi II. Abdülhamid Dönemi'nde sağlık alanında açılan kurumlardan biri değ

yüz- ÇÖZ-ÖĞREN II. Abdülhamit döneminde sağlık alanında oldukça önemli çalışmalar yürütülmüştür ve bu çalışmalar sayesinde birçok kurum ve kuruluş açılmıştır. biti Aşağıdakilerin hangisi II. Abdülhamid Dönemi'nde sağlık alanında açılan kurumlardan biri değildir? A) Darülaceze men tolve D) Gülhane Askeri Tıp Akademisi med plan ÇÖZ-ÖĞREN mutu levance 60 Ino obnlenen trois A) Hamidiye Alaylarının kurulması C) Sekban-ı Cedid Ocağı'nın kurulmas tiek B) Hamidiye Etfal Hastanesi Qabeyouf Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 19.yy'da yaşanan gelişmelerden biri değildir? dret av mot Tinson me iba got name orecar empe in ÇÖZ-ÖĞREN E) Ermeni Sorununun ortaya çıkması ilgay alylalva 08A nebo able nahi habhleonye ighov nalo uluxo dilni NOTLAR Bu duruma göre, whumlise ulu to I. Klasik eğitim anlayışı etkisini yitirmiştir. II. Eğitimde, sınırlı da olsa millilik göze çarpmaktadır. III. Laik eğitim anlayışı benimsenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? iha bırakmıştır. leug gimibe nell abgest ) & obaly A) Yalnız I B) Yalnız II II. Abdülhamit, tahtta kaldığı süre içinde eğitime büyük bir önem verdi. Modern eğitimin yerleştiği bu dönemde yeni okullara devlet bütçe ayırdı. II. Abdülhamit eğitim faaliyetlerinde Türklerin yoğun yaşadığı Anadolu'ya ağırlık verdi. Azınlık ve yabancı okullara Türk öğretmenler atanarak kontrol altına alınmaya çalışıldı. E) Üsküdar Akıl Hastanesi C) Yalnız III C) İstanbul Kuduz Hastanesi B) İzmir-Aydın Demiryolu hattının açılması D) Nizam-ı Cedid Ocağı'nın kurulması D) I ve II D) I, II ve III