Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

ZİHNİYET/GELENEK) 3. test »»»» 1. Yıllar yârlardan, yârlar yıllardan vefâsız... Kara baht bir kasırga gibi. Bu ne baş döndürücü

ZİHNİYET/GELENEK)
3.
test »»»»
1.
Yıllar yârlardan, yârlar yıllardan vefâsız... Kara baht bir
kasırga gibi. Bu ne baş döndürücü iş? Geceler günler,
günler geceleri kovalıyor; cefalar cefaları kolluyor. Saçla-
rımızda aklar akları, alnımızda çizgiler çizgil

ZİHNİYET/GELENEK) 3. test »»»» 1. Yıllar yârlardan, yârlar yıllardan vefâsız... Kara baht bir kasırga gibi. Bu ne baş döndürücü iş? Geceler günler, günler geceleri kovalıyor; cefalar cefaları kolluyor. Saçla- rımızda aklar akları, alnımızda çizgiler çizgileri doğuruyor. Tevekkül güç, isyan vahim; felek hiç rahmetmeyecek mi? Heyhat, aziz dost, onu döndüren kara bahtın kasırgası... II. İçimde damla damla bir korku birikiyor; Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler... Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor; Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler. III. Ahmet Hamdi Tanpınar, mensur şiirin yolunun açılmasını Türk edebiyatında Fransız etkisiyle başlayan tabiat görü- şünün değişmesine bağlamaktadır. Bu dikkatte her şeyden önce insanın görüş açısının değişmeye başlaması; dış dünyayı, tabiatı yeni bir bakışla keşfe çıkması vardır. Kla- sik Türk şiirinin klişe tabiat görüşünden ayrılıp tabiatı kendi gerçekliğinde keşfetmeye başlayan yenileşme dönemi sa- natkârlarının bu yönelişleriyle mensur şiir türünün yolunu açmaya çalıştıklarının da bilgisi verilir. DIT ve H Numaralanmış metinlerden hangileri şiir olarak nite- lendirilebilir? A) Yalnız I Yalnız II C) Yalnız III El ve III 5