Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
Konu Anlatımı Yazıları
Tarih
YKS

18. YY. Osmanlı Siyasi Olayları – Gerileme Dönemi – Islahatlar Konu Anlatımı

Gerileme Dönemi, Osmanlı Donanması, 18. Yüzyıl Islahatları... 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti konusu hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!

5 dakikalık okuma
Kunduz Eğitmen tarafından yazıldı, 05.08.2020
18. YY. Osmanlı Siyasi Olayları – Gerileme Dönemi – Islahatlar Konu Anlatımı

Hesap Oluştur

Ücretsiz kaydol, sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan!

ÜCRETSİZ KAYDOL

 

Konu çalışmalarını tamamladıktan sonra, zaman zaman notlarına ve özetlerine bakmaya ihtiyaç duyabilirsin. Tekrar yaparken ya da soru çözerken notlara göz atmak ve gerekli ipuçlarını almak, öğrenme aşamasında sana epey yardımcı olacaktır. Kunduz ekibi olarak, alanında uzman eğitmenlerimizin de desteğiyle, her konuda mutlaka görmen gereken ipuçlarını, formülleri, ders notlarını senin için derliyoruz! Bu yazımızda Osmanlı Gerileme Dönemi, Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Dış İlişkiler, 18. Yüzyıl Savaşları, Osmanlı Donanması, 18. Yüzyıl Islahatları, Kırım’ın Alınması hakkında bilmen gerekenler ile 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti konusuna ait soruları çözerken işine yarayacağını düşündüğümüz ipuçları yer alıyor. Umarız bu notlar sana yardımcı olur. İyi okumalar!

18. Yüzyılda Osmanlı: Gerileme Dönemi – Osmanlı Donanması – Dış İlişkiler

Gerileme Dönemi Padişahları

3.Ahmet
1.Mahmut
3.Osman
3.Mustafa
1.Abdülhamit
3.Selim

18. Yüzyıl Savaşları ve Antlaşmaları Kronolojisi

1709 – Poltova Savaşı
1711 – Prut Antlaşması
1716 – Petervaradin Savaşı
1718 – Pasarofça Antlaşması
1730 – Patrona Halil İsyanı
1732 – Ahmet Paşa Antlaşması
1739 – Belgrad Antlaşması
1740 – Kapitülasyonların sürekli olması
1746 – Kerden (2.Kasr-ı Şirin)
1770 – Çeşme Baskını
1774 – Küçük Kaynarca Antlaşması
1791 – Ziştovi Antlaşması
1792 – Yaş Antlaşması

18. Yüzyıl Osmanlı Devleti Siyasi İlişkiler

18. Yüzyılda Osmanlının Savaştığı Devletler & Antlaşmalar

KOD: VARİF

 • Venedik
 • Avusturya
 • Rusya
 • İran
 • Fransa

18. Yüzyıl Osmanlı Rus İlişkiler

 • Rus çarı 1.Petro Baltık denizinde İsveç’e saldırmıştır. 1709’da Poltova Savaşında İsveç Osmanlı’dan yardım istemiştir.
 • Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa 1711’de Rusya ile Prut Savaşına girmiştir.
 • Rusya Prut Savaşında yenilmiştir ve Prut Antlaşması yapılmıştır. Prut Antlaşması sonucunda Azak Kalesi Omanlı’ya geri verilmiş, Rusya’nın İstanbul’da elçi bulundurmayacağına ve İsveç kralının ülkesine dönebileceğine karar verilmiştir.
 • Prut Antlaşması sonucunda Osmanlı’da topraklarını geri alma ümidi ilk defa doğmuştur. Oslmanlı Karedeniz’e tekrar egemen olmuştur.

18. Yüzyılda Rusya ile Yapılan Antlaşmalar

Kod: Yaşa PİKAB

 • Yaş Antlaşması
 • Prut Antlaşması
 • İstanbul Antlaşması
 • Karlofça Antlaşması
 • Ayastefanos Antlaşması
 • Belgrad Antlaşması

18. Yüzyılda Osmanlı – Venedik İlişkileri

 • Venedikliler Akdeniz’deki Osmanlı gemilerine zarar vermiş ve Karadağlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtmıştır. Bunun üzerine 1715’te Osmanlı Venedik’e savaş açmıştır.
 • Osmanlı bu savaş sonucunda Mora’yı almıştır.

18. Yüzyılda Osmanlı – Avusturya İlişkileri

 • Avusturya Osmanlı’nın Karlofça Antlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek garantör devlet sıfatıyla Osmanlıya 1716’da Petervaradin Savaşını açmıştır.
 • Bu savaşta Sadrazam Ali Paşa şehit olmuştur.
 • Avusturya 1717’de Temeşvar ve BElgrad’ı almıştır.
 • Sadzaram Nevşehirli Damar İbrahim Paşa İngiltere ve Hollanda’nın desteğini alarak barış istemiştir ve Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır.
 • Bu barış antlaşması sonucu Mora Osmanlı’da kalmıştır. Temeşvar ve Belgrad Avusturya’ya bırakılıştır.
 • Pasarofça Antlaşması Osmanlı’nın topraklarını geri alma politikasından korumaya geçmesine sebep olmuştur.
 • Pasarofça Antlaşmasıyla Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edilmiştir.
 • Temeşvar ve Belgrad’ın kaybı Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki hakimiyetini zayıflatmıştır.

Osmanlı İran İlişkileri

 • Mezhep Savaşlarının Safevileri zayıflatmasından Osmanlı ve Rusya yararlanmaya çalıştı.
 • Fransa’nın arabuluculuğu ile 1724’te Osmanlı-Rusya-İran arasında İstanbul Antlaşması imzalandı.
 • Bu antlaşmada İran’ın kuzeyi Rusya ve Osmanlı arasında paylaşıldı.
 • 1725’te İran’da Avşar Türklerinden Nadir Han iktidara geldi.
 • 1730-1732 Osmanlı-İran Savaşından sonra Ahmet Paşa Antlaşması (2. Kasr-ı Şirin) imzalandı. Antlaşmanın sonucunda Zağros Dağları’nın iki ülke arasında sınır olacağı kabul edildi.

1736-1739 Osmanlı-Rusya-Avusturya Savaşları

 • Rusya PruAntalşamasını ihlal ederek Lehistan’ın iç işlerine karıştı ve Avusturya ile ittifak kurdu. Ukrayna Kazakları bu ittifakı destekleri.
 • Rusya 1736’da Kırım Hanlığına saldıran Rusya, Azakkalesi’ni ele geçirdi. Bunun üzerine Osmanlı Rusya’ya savaş açtı ve Rusya Avusturya ittifakını yedi.
 • Osmanlı’nın bu savaşta başarılı olmasının sebebi askeri ıslahatlar, Avusturya’daki veraset savaşları ve İsveç’in Osmanlı’yı desteklemesi oldu.
 • 1739 Belgrad Antlaşması işe Avusturya, Temeşvar hariç Pasarofça ile aldığı yerleri Osmanlı’ya geri verecek. Azakkalesi yıkılmak şartıyla Rusya’da kalacaktı.
 • Rusya Kırım’dan çekilecek ve Karandeniz’de savaş gemisi bulunduramayacaktı.

1769-1774 Osmanlı-Rus Savaşı

 • Rusya’nın Lehistan’ın içişlerine karışması sonucu 2. Mustafa 1768’de Rusya’ya savaş açtı.
 • Ruslar karadan ilerleyerek Eflak ve Boğdan’ı ele geçirci.
 • Rusya Mora kıyılarına gelerek Ege adalarını aldı. Mora’daki isyanı bastırmak için Çeşme’de Osmanlı donanmasını yaktırdı.
 • Rus orduları Balkanalar ve Kafkasya üzerinden ilerleyerek Bulgaristan, Kırım ve Gürcistan’a girdiler.
 • Prusya’nın arabuluculuğu ile 1774’te Osmanlı en ağır antlaşmasını imzaladı.
 • Bu antlaşma ile Kırım bağımsız olacak ancak dini olarak hilafete bağlı kalacak, Rusya işgal ettiği yerlerden çekilecek, Ruslar İstanbul’da elçi bulundurabilecek, İngiltere ve Fransa’ya verilen kapütülasyonlar Rusya’ya da verilecek. Rus ticaret gemileri Karadeniz ve Akdeniz’de bulanabilecek ve Osmanlı savaş tazminatı ödeyecekti.

1787-1792 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşları

 • Rusya2nın sıcak denizlere inmek istemesi savaşın sebebidir.
 • Avusturya ve Rusya Osmanlı’ya iki cepheden savaş açmıştır.
 • 1789 Fransı İhitlali sebebiyle Avusturya çok uluslulu olan Avusturya milliyetçilikten çekinerek Zrştovi Antlşmasıyla savaştan ayrıldı.
 • Rusya da 1702’de Osmanlı ile Yaş antlaşmasını imzaladı.
 • Yaş Antlaşması ile Kırım Rusya’ya verildi, Dinyester Nehri sınır kabul edildi.
 • Yaş Antlaşması ile Osmanlı Devleti dağılma dönemine girdi.

Osmanlı Donanmasının Yakıldığı Olaylar

KOD: İNSEÇ

 • İnebahtı Olayı
 • Nevarin Olayı
 • Sinop Olayı
 • Çeşme Olayı

18. Yüzyıl Islahatları

lale devri ıslahatları
Gerileme Dönemi, Osmanlı Donanması, 18. Yüzyıl Islahatları... 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti konusu hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!
abdülhamit ıslahatları

Kırım’ın Alınması

kırımın alınması

Şimdi soru çözümlerine devam edebilirsin!

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti konusunda bolca soru çözerek pratik yapabilirsin. 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti konusu, Tarih dersi için ilk ve temel konulardan biri olduğu için iyice pekiştirmen önemli. Osmanlı Gerileme Dönemi, Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Dış İlişkiler, 18. Yüzyıl Savaşları, Osmanlı Donanması, 18. Yüzyıl Islahatları, Kırım’ın Alınması gibi alt başlıklar pek çok bilgi ve kavram içeriyor. Bu da daha çok soru tipini barındırdığı anlamına gelir. Bu konudan direkt soru gelebildiği gibi, farklı konuların da içinde sıkça geçtiğini görüyoruz. Ders Tarih olunca bu kavramlar, her zaman karşımıza çıkabilir! TYT ve AYT Tarih testlerinde de sıklıkla sorulması tercih edilen konulardan biri.

Bilgileri, tanımları ve önemli ipuçlarını öğrendikten sonra, soruların içinde nasıl yer aldığını görmen gerekli. Konu anlatımı yazılarımıza göz attıktan sonra, kendi kaynaklarına ek olarak MEB Kaynaklarını da incelemen faydalı olabilir. Tarih netleri yükseltmedeki anahtar bolca soru çözmek ve yapılamayan soruların doğrusunu öğrenmek. Kunduz’da şu ana kadar, 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti konulu binlerce soru alanında uzman Tarih eğitmenleri tarafından çözüldü. Daha fazla 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti sorusu ve detaylı çözümlerini görmek istersen, aşağıdaki butona tıklayabilirsin! Uygulamamız içerisinden ücretsiz erişebileceğin soru ve detaylı çözümler ile, bu konudaki hakimiyetini arttırman mümkün!

Sınava hazırlanmanın en kolay yolu

Sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan

ÜCRETSİZ KAYDOL