24. 22. Oda koşullarında aşağıdakilerden hangisinde özel- lik yanlış verilmiştir? (HF için Ka = 10-6

Soru metni

24. 22. Oda koşullarında aşağıdakilerden hangisinde özel- lik yanlış verilmiştir? (HF için Ka = 10-6. Madde Özellik pH değeri 1'dir. O Tesir değerliği 1'dir. (A) M’lik HNO, çözeltisi BT CH,COOH C) CH3 – NH, sulu çözeltisi NaF E) KCI sulu çözeltisi Baziktir. Bazik tuzdur. V pH = POH'tır. CH3CO CH3COOH CH₃-NH2) NH2 + H2O LIMIT YAYINLARI