Gazlar ve Plazma Soruları

7.
X(g)
V, T
U
Hg(s)
cm
Y(g)
V, T
U₁
cm
H₂O(s)
Aynı ortamda özdeş cam kaplarda bulunan X ve
Y gazları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tir? (dHg: 13,6 g/cm³, d₂0: 1 g/cm³)
A) X gazının molekül sayısı daha fazladır.
B) X ve Y gazlarının basınçları eşittir.
C) Birim hacimdeki molekül sayısı ikinci kapta daha
azdır.
D) X ve Y gazlarının ortalama kinetik enerjileri eşittir.
E) İkinci manometrede Hg sivisi kullanılırsa Y gazı-
nın basıncı değişmez.
9.
2
Kimya
Gazlar ve Plazma
7. X(g) V, T U Hg(s) cm Y(g) V, T U₁ cm H₂O(s) Aynı ortamda özdeş cam kaplarda bulunan X ve Y gazları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış- tir? (dHg: 13,6 g/cm³, d₂0: 1 g/cm³) A) X gazının molekül sayısı daha fazladır. B) X ve Y gazlarının basınçları eşittir. C) Birim hacimdeki molekül sayısı ikinci kapta daha azdır. D) X ve Y gazlarının ortalama kinetik enerjileri eşittir. E) İkinci manometrede Hg sivisi kullanılırsa Y gazı- nın basıncı değişmez. 9. 2
10.
Engel-
e
Po= 1atm
A
B
DemHg 1. işlem
piston K
A) E
B) E
C) E
D) D
E) D
2 mol
CO gazı
TºK
C D
2.
piston
Şekilde eşit bölmelendirilmiş pistonlu kaplar bulun-
maktadır.
2 mol
He gazi
TºK
Sabit sıcaklıkta aşağıdaki işlemler yapılıyor.
1. işlem: Önce K musluğundan 2 mol CO gazı ek-
leniyor.
E F
2. işlem: Sonra L musluğundan 6 mol He gazı ek-
leniyor.
Buna göre 1. işlem ve 2. işlem sonucunda 2. pis-
ton nerede durur? (Bölmeler eşittir.)
2. işlem
E
C
D
E-F
C-D
Kimya
Gazlar ve Plazma
10. Engel- e Po= 1atm A B DemHg 1. işlem piston K A) E B) E C) E D) D E) D 2 mol CO gazı TºK C D 2. piston Şekilde eşit bölmelendirilmiş pistonlu kaplar bulun- maktadır. 2 mol He gazi TºK Sabit sıcaklıkta aşağıdaki işlemler yapılıyor. 1. işlem: Önce K musluğundan 2 mol CO gazı ek- leniyor. E F 2. işlem: Sonra L musluğundan 6 mol He gazı ek- leniyor. Buna göre 1. işlem ve 2. işlem sonucunda 2. pis- ton nerede durur? (Bölmeler eşittir.) 2. işlem E C D E-F C-D
8.
1 mol
He(g)
Sabit sıcaklıkta şekildeki kaba n mol CH₂ gazı ek-
lendiğinde kaptaki birim yüzeydeki çarpma sayısı 2
1molde Gopma 26-240
katına çıkıyor.
4
Vite
P₁ = Psu+Phe
120+16
Gorpma
2 mel
Buna göre eklenen CH4 gazı kaç moldür?
(He: 4 g/mol, CH4: 16 g/mol)
A) 1
B) 2
C) 4
D) 12
16=2
E) 16
VHe-2/CH
Kimya
Gazlar ve Plazma
8. 1 mol He(g) Sabit sıcaklıkta şekildeki kaba n mol CH₂ gazı ek- lendiğinde kaptaki birim yüzeydeki çarpma sayısı 2 1molde Gopma 26-240 katına çıkıyor. 4 Vite P₁ = Psu+Phe 120+16 Gorpma 2 mel Buna göre eklenen CH4 gazı kaç moldür? (He: 4 g/mol, CH4: 16 g/mol) A) 1 B) 2 C) 4 D) 12 16=2 E) 16 VHe-2/CH
2. Sabit hacimli bir kapta 14 gram C₂H4 ve 4 gram Ne
gazı karışımına aynı sıcaklıkta bir miktar SO3 gazı
eklendiğinde toplam basınç 1000 mmHg ve C₂H4
gazının kısmi basıncı 500 mmHg oluyor.
155
96.
Buna göre eklenen SO3 gazı kaç gramdır?
(C₂H4: 28 g/mol, Ne: 20 g/mol, SO3: 80 g/mol)
A) 0,3
B) 3
C) 16
D) 24
E) 80
Lar6A
NO
-1000 m
meitig
80.4
Kimya
Gazlar ve Plazma
2. Sabit hacimli bir kapta 14 gram C₂H4 ve 4 gram Ne gazı karışımına aynı sıcaklıkta bir miktar SO3 gazı eklendiğinde toplam basınç 1000 mmHg ve C₂H4 gazının kısmi basıncı 500 mmHg oluyor. 155 96. Buna göre eklenen SO3 gazı kaç gramdır? (C₂H4: 28 g/mol, Ne: 20 g/mol, SO3: 80 g/mol) A) 0,3 B) 3 C) 16 D) 24 E) 80 Lar6A NO -1000 m meitig 80.4
7. Yandaki ideal pistonlu-
2
kapta t °C'de Ne gazi ve
H₂O Sivisi ile dengede olan
H₂O buharı bulunmaktadır.
Po: 1 atm
Ne (g)
H₂O(g)
ideal
piston
T
T
10 cm³ H₂O(s)
$2,300
Buna göre t °C'de H₂O sıvısının miktarı 20 cm³
yapılırken piston aşağı itilerek Ne gazının hacmi
mm Hg yarıya indirildiğinde kaptaki basınç kaç cmHg
olur? (t °C'de H₂O sıvısının buhar basıncı 16 cm
Hg'dir)
A) 76 B) 114 C) 136 D) 152 E) 168
Kimya
Gazlar ve Plazma
7. Yandaki ideal pistonlu- 2 kapta t °C'de Ne gazi ve H₂O Sivisi ile dengede olan H₂O buharı bulunmaktadır. Po: 1 atm Ne (g) H₂O(g) ideal piston T T 10 cm³ H₂O(s) $2,300 Buna göre t °C'de H₂O sıvısının miktarı 20 cm³ yapılırken piston aşağı itilerek Ne gazının hacmi mm Hg yarıya indirildiğinde kaptaki basınç kaç cmHg olur? (t °C'de H₂O sıvısının buhar basıncı 16 cm Hg'dir) A) 76 B) 114 C) 136 D) 152 E) 168
5.
I
% 6.
25 °C'de suyun denge buhar basıncı 20 mmHg'dir.
Buna göre bağıl nemin % 40 olduğu bir bölgede
25 °C'de havadaki su buharının kısmi basıncı kaç
mmHg'dir?
A) 8
B) 20
Gaz
C) 25 D) 52 E) 64
Kritik sıcaklık (°C)
56
Kimya
Gazlar ve Plazma
5. I % 6. 25 °C'de suyun denge buhar basıncı 20 mmHg'dir. Buna göre bağıl nemin % 40 olduğu bir bölgede 25 °C'de havadaki su buharının kısmi basıncı kaç mmHg'dir? A) 8 B) 20 Gaz C) 25 D) 52 E) 64 Kritik sıcaklık (°C) 56
3. Aynı sıcaklık ve hacimdeki cam kaplarda eşit kütleler-
de ideal CH4 ve SO₂ gazları bulunuyor.
Buna göre,
1. Aynı sayıda gaz molekülü içerirler.
II. SO₂ nin basıncı daha fazladır.
III. Ortalama kinetik enerjileri eşittir.
IV. Yoğunlukları eşittir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
(H = 1, C = 12, O=16, S = 32)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I, II ve III
C) I ve II
E) I, II ve IV
Kimya
Gazlar ve Plazma
3. Aynı sıcaklık ve hacimdeki cam kaplarda eşit kütleler- de ideal CH4 ve SO₂ gazları bulunuyor. Buna göre, 1. Aynı sayıda gaz molekülü içerirler. II. SO₂ nin basıncı daha fazladır. III. Ortalama kinetik enerjileri eşittir. IV. Yoğunlukları eşittir. yargılarından hangileri yanlıştır? (H = 1, C = 12, O=16, S = 32) A) Yalnız I B) Yalnız II D) I, II ve III C) I ve II E) I, II ve IV
arı
re
ala
isi
71. Aşağıdaki ideal pistonlu kaplarda eşit hacimde
su vardır.
60 cmHg
A (g)
10 °C'de su
1
70 cmHg
A) n, >n₂>n₂
B) n₁ = n₂ < n₂
C) n₂>n, >n₂
D) n₂>n, >n₂
E) n₁ = n₂ < n₂
A (g)
10 °C'de su
11
60 cmHg
A (g)
15 °C'de su
|||
Belirtilen şartlarda suda çözünen A gazının
mol sayıları n₁, n₂ ve n arasındaki ilişki aşa-
ğıdaki seçeneklerden hangisinde doğru veril-
miştir?
Kimya
Gazlar ve Plazma
arı re ala isi 71. Aşağıdaki ideal pistonlu kaplarda eşit hacimde su vardır. 60 cmHg A (g) 10 °C'de su 1 70 cmHg A) n, >n₂>n₂ B) n₁ = n₂ < n₂ C) n₂>n, >n₂ D) n₂>n, >n₂ E) n₁ = n₂ < n₂ A (g) 10 °C'de su 11 60 cmHg A (g) 15 °C'de su ||| Belirtilen şartlarda suda çözünen A gazının mol sayıları n₁, n₂ ve n arasındaki ilişki aşa- ğıdaki seçeneklerden hangisinde doğru veril- miştir?
11. I. Kritik sıcaklık, sıvının görüldüğü en
yüksek sıcaklıktır.
II. İdeal gaz denkleminde sıcaklık birimi
°C'dir.
III. Joule-Thomson olayı bütün gazlarda
görülür.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri yan-
lıştır?
A) Yalnızl
B) ve ll
DI ve III
11. Sınıf/ Kimya
CHI ve III
E) I, II ve III
Kimya
Gazlar ve Plazma
11. I. Kritik sıcaklık, sıvının görüldüğü en yüksek sıcaklıktır. II. İdeal gaz denkleminde sıcaklık birimi °C'dir. III. Joule-Thomson olayı bütün gazlarda görülür. Yukarıdaki ifadelerden hangileri yan- lıştır? A) Yalnızl B) ve ll DI ve III 11. Sınıf/ Kimya CHI ve III E) I, II ve III
(18.
40 gram
CH4(g)
AY Yalnız I
V, T
D) II ve III
80 gram
SO3(g)
Yukarıdaki kaplarda bulunan CH4 ve SO3 gazları ile ilgili,
1. Basınçları farklid.
II. Yoğunlukları eşittir.
P.X = 2,5
III. Molekül sayıları eşittir. ₁24 = 1
yargılarından hangileri doğrudur?
(H = 1, C = 12, O = 16, S = 32)
B) Yalnız II
2V, T
6
E) I, II ve III
C) Ive II
C
Kimya
Gazlar ve Plazma
(18. 40 gram CH4(g) AY Yalnız I V, T D) II ve III 80 gram SO3(g) Yukarıdaki kaplarda bulunan CH4 ve SO3 gazları ile ilgili, 1. Basınçları farklid. II. Yoğunlukları eşittir. P.X = 2,5 III. Molekül sayıları eşittir. ₁24 = 1 yargılarından hangileri doğrudur? (H = 1, C = 12, O = 16, S = 32) B) Yalnız II 2V, T 6 E) I, II ve III C) Ive II C
10.
X
X+Y→ 2Z + ISI
Yukarıdaki sabit hacimli (1) ve sabit basınçlı (11)
kaplarda ayrı ayrı gerçekleştirilen tepkime ile il-
gili,
I. a kabında basınç artar.
II. b kabında özkütle azalır.
Hareketli
ideal piston
III. Her iki kapta da gazların ortalama kinetik enerjisi
artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I. II ve III
C) I ve III
Kimya
Gazlar ve Plazma
10. X X+Y→ 2Z + ISI Yukarıdaki sabit hacimli (1) ve sabit basınçlı (11) kaplarda ayrı ayrı gerçekleştirilen tepkime ile il- gili, I. a kabında basınç artar. II. b kabında özkütle azalır. Hareketli ideal piston III. Her iki kapta da gazların ortalama kinetik enerjisi artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I. II ve III C) I ve III
12. Kapalı bir kapta aynı sıcaklıkta ve eşit kütleler
CH4, He ve C₂H gazları bulunmaktadır.
Bu gazlar ile ilgili,
1.
Kısmi basınçları arasında He >
ilişkisi vardır.
II. İçerdikleri atom sayıları arasında
C₂H6C₂H4> He ilişkisi vardır.
III. Difüzyon hızları arasında He>
kisi vardır.
IV. Moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri eşittir.
AYI, III ve IV
C₂H6> C₂ 3. Kütlece %46 etil
C₂H5OH un mol le
(C₂H5OH: 46 g/m
A) 0,25 B) 0
yargılarından hangileri doğrudur?
(H: 1, He: 4, C: 12 g/mol)
B) I, II ve III
D) III ve IV
C₂H6> C₂H4 iliş
C) II, III ve IV
E) I, II ve IV
4. 20 ppm'
örnekte
A) 0,01
Kimya
Gazlar ve Plazma
12. Kapalı bir kapta aynı sıcaklıkta ve eşit kütleler CH4, He ve C₂H gazları bulunmaktadır. Bu gazlar ile ilgili, 1. Kısmi basınçları arasında He > ilişkisi vardır. II. İçerdikleri atom sayıları arasında C₂H6C₂H4> He ilişkisi vardır. III. Difüzyon hızları arasında He> kisi vardır. IV. Moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri eşittir. AYI, III ve IV C₂H6> C₂ 3. Kütlece %46 etil C₂H5OH un mol le (C₂H5OH: 46 g/m A) 0,25 B) 0 yargılarından hangileri doğrudur? (H: 1, He: 4, C: 12 g/mol) B) I, II ve III D) III ve IV C₂H6> C₂H4 iliş C) II, III ve IV E) I, II ve IV 4. 20 ppm' örnekte A) 0,01
7.
5
3 ideal piston
gram
H₂(g)
1,5 x
X
A) 12
+md
4
8
71.2
Şekildeki kaba M musluğundan He gazı ilave edile-
rek pistonun X noktasına gelmesi sağlanıyor.
Heg)
M
8 gron I
4
Buna göre, ilave edilen He gazı kaç gramdır?
(H: 1, He: 4, kaptaki bölmeler eşit hacimlidir.)
B) 18
C) 20
D) 24
1 gron
Imol
3 gran 3/2 =1,5mal
E) 28
Kimya
Gazlar ve Plazma
7. 5 3 ideal piston gram H₂(g) 1,5 x X A) 12 +md 4 8 71.2 Şekildeki kaba M musluğundan He gazı ilave edile- rek pistonun X noktasına gelmesi sağlanıyor. Heg) M 8 gron I 4 Buna göre, ilave edilen He gazı kaç gramdır? (H: 1, He: 4, kaptaki bölmeler eşit hacimlidir.) B) 18 C) 20 D) 24 1 gron Imol 3 gran 3/2 =1,5mal E) 28
8.
0
Basınç
(atm)
Grafik - 1
(V sabit)
n₂
Sıcaklık
A) Yalnız I
Hacim
(L)
D) I ve III
0
B) Yalnız II
na
İdeal bir gaz için farklı koşullar altında çizilen 1
ve 2 grafikleri ile ilgili,
1. Grafik-1 için sabit basınç altında n, >n₂ dir.
II. Grafik-2 için sabit sıcaklıkta n₂>n, dir.
III. Her iki grafik için sıcaklık birimi Kelvin'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Sıcaklık
Grafik - 2
(P sabit)
C) I ve Il
E) II ve III
11.
Kimya
Gazlar ve Plazma
8. 0 Basınç (atm) Grafik - 1 (V sabit) n₂ Sıcaklık A) Yalnız I Hacim (L) D) I ve III 0 B) Yalnız II na İdeal bir gaz için farklı koşullar altında çizilen 1 ve 2 grafikleri ile ilgili, 1. Grafik-1 için sabit basınç altında n, >n₂ dir. II. Grafik-2 için sabit sıcaklıkta n₂>n, dir. III. Her iki grafik için sıcaklık birimi Kelvin'dir. yargılarından hangileri doğrudur? Sıcaklık Grafik - 2 (P sabit) C) I ve Il E) II ve III 11.
96
300
3
1-a
Hacim (L)
Madiv
A 0
Sıcaklık
Palme Yayınevi
5.
Şekildeki grafik kütleleri eşit olan X ve Y gaz-
larına ait hacim-sıcaklık değişimini göster-
mektedir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
Mol sayıları aynı ise mol kütleleri aynıdır.
Basınçları aynı ise X'in mol sayısı
Y'ninkinden fazladır.
A noktası mutlak sıfını gösterir..
D) Sabit sıcaklıkta mol kütleleri aynı ise birim
hacimdeki melekül sayıları aynıdır.
E Sıcaklık birimi °C'dir.
2. E
Kimya
Gazlar ve Plazma
96 300 3 1-a Hacim (L) Madiv A 0 Sıcaklık Palme Yayınevi 5. Şekildeki grafik kütleleri eşit olan X ve Y gaz- larına ait hacim-sıcaklık değişimini göster- mektedir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Mol sayıları aynı ise mol kütleleri aynıdır. Basınçları aynı ise X'in mol sayısı Y'ninkinden fazladır. A noktası mutlak sıfını gösterir.. D) Sabit sıcaklıkta mol kütleleri aynı ise birim hacimdeki melekül sayıları aynıdır. E Sıcaklık birimi °C'dir. 2. E
10. Denizin derinliklerinde 4 atm basınç altında bırakı-
lan gaz baloncuğu 3,14 cm³ hacim kaplamaktadır.
Baloncuk deniz seviyesine kadar bozulmadan
çıktığında yüzeydeki hacmi kaç cm³ olur?
(Sıcaklığın sabit olduğu düşünülmüştür.)
A) 3,14 B) 6,28 C) 9,42 D) 12,56 E) 15,84
Kimya
Gazlar ve Plazma
10. Denizin derinliklerinde 4 atm basınç altında bırakı- lan gaz baloncuğu 3,14 cm³ hacim kaplamaktadır. Baloncuk deniz seviyesine kadar bozulmadan çıktığında yüzeydeki hacmi kaç cm³ olur? (Sıcaklığın sabit olduğu düşünülmüştür.) A) 3,14 B) 6,28 C) 9,42 D) 12,56 E) 15,84