39. Aşağıdaki şekilde uzunluğu 25 m genigligi 12 m olan dik- dörtgen şeklinde bir arsa bulunuyor. 12

Soru metni

39. Aşağıdaki şekilde uzunluğu 25 m genigligi 12 m olan dik- dörtgen şeklinde bir arsa bulunuyor. 12 25 Eğimli olan bu arsanın küçük kenarlanından biri diğerin- den 15 m yüksektir. Bu arsayı alçak kenardan geçen yatay düzleme indir- mek için kaç m3 toprak kazılmalıdır? A) 1600 B/1800 C) 2000 D) 2200 E) 2400