Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hareket Soruları

SIRA SİZDE 7
Dijital saatin 02.17.49'u gösterdiği anda 243. metre konumunda olan bir araç, saatin
02.18.09'u gösterdiği anda 1423 metre konumundan geçiyor.
Araç doğrusal bir yolda hareket ettiğine göre bu aracın hızının büyüklüğü kaç m/s'dir?
18
Fizik
Hareket
SIRA SİZDE 7 Dijital saatin 02.17.49'u gösterdiği anda 243. metre konumunda olan bir araç, saatin 02.18.09'u gösterdiği anda 1423 metre konumundan geçiyor. Araç doğrusal bir yolda hareket ettiğine göre bu aracın hızının büyüklüğü kaç m/s'dir? 18
8. K noktasında durmakta olan cisme yola paralel ve sabit
F kuvveti KM yolu boyunca etki ediyor. Yolun sadece LM
arası düzgün ve sabit sürtünmelidir.
90 = 0
K
1
F
A) B) 1
1
2
9 = 0
(
M
Cismin KM yolundaki hareketinin hız-zaman grafiği
şekildeki gibi olduğuna göre sürtünme kuvvetinin bü-
yüklüğü kaç F'dir?
Hız
0
ispon
C) 2
D)
2t
5
2
Zaman
3t
E) 3
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Hareket
8. K noktasında durmakta olan cisme yola paralel ve sabit F kuvveti KM yolu boyunca etki ediyor. Yolun sadece LM arası düzgün ve sabit sürtünmelidir. 90 = 0 K 1 F A) B) 1 1 2 9 = 0 ( M Cismin KM yolundaki hareketinin hız-zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre sürtünme kuvvetinin bü- yüklüğü kaç F'dir? Hız 0 ispon C) 2 D) 2t 5 2 Zaman 3t E) 3 Diğer sayfaya geçiniz.
1.
Bir hareketlinin zamana göre aldığı yol, aşağı-
daki tabloda verilmiştir.
Yol (m)
Zaman (s)
Buna göre, bu hareketlinin sürat-zaman gra-
fiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
A)
B)
-Hun Sürat (m/s)
6
O
1234
Sürat (m/s)
5
.
1
O 1 2 3 4
0
5
0 1
Zaman
(s)
Zaman
(s)
E)
3
10
15 20
2 3 4
Sürat (m/s)
20
15
10
5
O
D)
Sürat (m/s)
Sürat (m/s)
1234 (s)
Zaman
8
6
4
2
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
Zaman
(s)
Zaman
→(s)
2018/TYT
Fizik
Hareket
1. Bir hareketlinin zamana göre aldığı yol, aşağı- daki tabloda verilmiştir. Yol (m) Zaman (s) Buna göre, bu hareketlinin sürat-zaman gra- fiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A) B) -Hun Sürat (m/s) 6 O 1234 Sürat (m/s) 5 . 1 O 1 2 3 4 0 5 0 1 Zaman (s) Zaman (s) E) 3 10 15 20 2 3 4 Sürat (m/s) 20 15 10 5 O D) Sürat (m/s) Sürat (m/s) 1234 (s) Zaman 8 6 4 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 Zaman (s) Zaman →(s) 2018/TYT
a hare
taya q
|||
7. Doğrusal bir yolda ha-
reket eden bir aracın
hız-zaman grafiği şe-
kildeki gibidir.
Tüm hareket boyun-
ca aracın ortalama
hızı kaç m/s dir?
A) 15
B) 16
20
10
C) 20
0
v (m/s)
5
10
t(s)
D) 24 E) 30
Fizik
Hareket
a hare taya q ||| 7. Doğrusal bir yolda ha- reket eden bir aracın hız-zaman grafiği şe- kildeki gibidir. Tüm hareket boyun- ca aracın ortalama hızı kaç m/s dir? A) 15 B) 16 20 10 C) 20 0 v (m/s) 5 10 t(s) D) 24 E) 30
gibidir.
an ara-
L ile M
(A
IT
hare-
erinde
alnız III
karekök
4.
H
Ay
5.
A)
L treni
3/5
K treni
III
+X
Paralel raylarda aynı yönde sabit hızlarla ilerleyen
K ve L trenlerinin t = 0 anındaki konumları şekildeki
gibidir. K ve L trenlerinin ön uçları t, anında, arka
uçları tanında XY çizgisine varıyor.
K'nin boyuk, L'nin boyu olduğuna göre,
anckaçtır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
B) 4/5
C) 1
i5
Konum
doğrusal hareket
K
H
D)
5
4
K
/20/3
E) -
222 6
eSupport
BU
Fizik
Hareket
gibidir. an ara- L ile M (A IT hare- erinde alnız III karekök 4. H Ay 5. A) L treni 3/5 K treni III +X Paralel raylarda aynı yönde sabit hızlarla ilerleyen K ve L trenlerinin t = 0 anındaki konumları şekildeki gibidir. K ve L trenlerinin ön uçları t, anında, arka uçları tanında XY çizgisine varıyor. K'nin boyuk, L'nin boyu olduğuna göre, anckaçtır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) B) 4/5 C) 1 i5 Konum doğrusal hareket K H D) 5 4 K /20/3 E) - 222 6 eSupport BU
7. Doğrusal olmayan bir yolda seyir hâlindeki bir oto-
mobilin hız göstergesi ve yol bilgisayarı verilmiştir.
10
20
0
30
016
Km/h
50
60
A) Yalnız L
Zaman
Mesafe
Ortalama sürat
Toplam yakıt
Ortalama yakıt
Buna göre;
I. Otomobilin anlık sürati 10 m/s'dir.
II. Otomobil yolculuk süresince göstergesinde oku-
nan değerden daha yüksek süratlere ulaşmıştır.
Mor
Otomobilin yer değiştirmesi 100 km'dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
03:00:00
100 km
60 km/h 34
20 L
10.22 km/h
60tk 10
C) I ve II
E) II ve III
Fizik
Hareket
7. Doğrusal olmayan bir yolda seyir hâlindeki bir oto- mobilin hız göstergesi ve yol bilgisayarı verilmiştir. 10 20 0 30 016 Km/h 50 60 A) Yalnız L Zaman Mesafe Ortalama sürat Toplam yakıt Ortalama yakıt Buna göre; I. Otomobilin anlık sürati 10 m/s'dir. II. Otomobil yolculuk süresince göstergesinde oku- nan değerden daha yüksek süratlere ulaşmıştır. Mor Otomobilin yer değiştirmesi 100 km'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II D) II ve III 03:00:00 100 km 60 km/h 34 20 L 10.22 km/h 60tk 10 C) I ve II E) II ve III
2. Aynı doğrusal yolda, aynı yönde hareket eden K, L ve
M araçlarının yol - zaman grafikleri şekildeki gibidir.
A Yol
Z
DENEME - 2
Araçlar bir t anında yan yana olduğuna göre, bu t
anından bir süre önce araçların birbirlerine göre
konumları ile ilgili,
I. L aracık aracından öndedir.
II. K aracı en geridedir.
III. M aracı L aracından geridedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız L
B) Yalnız III
Zaman
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
2
Fizik
Hareket
2. Aynı doğrusal yolda, aynı yönde hareket eden K, L ve M araçlarının yol - zaman grafikleri şekildeki gibidir. A Yol Z DENEME - 2 Araçlar bir t anında yan yana olduğuna göre, bu t anından bir süre önce araçların birbirlerine göre konumları ile ilgili, I. L aracık aracından öndedir. II. K aracı en geridedir. III. M aracı L aracından geridedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız L B) Yalnız III Zaman D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II 2
1
8. Doğrusal bir yol üzerinde ilk hızı Vo = -5 m/s olan
hareketlinin ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir.
10
0
-10
a(m/s²)
1
2
3
► t(s)
Hareketli 3 s de kaç metre yer değiştirir?
A) 14 B) 10
C) 7
D) 5
E) 2
10. Da
ge
Fizik
Hareket
1 8. Doğrusal bir yol üzerinde ilk hızı Vo = -5 m/s olan hareketlinin ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir. 10 0 -10 a(m/s²) 1 2 3 ► t(s) Hareketli 3 s de kaç metre yer değiştirir? A) 14 B) 10 C) 7 D) 5 E) 2 10. Da ge
3-E
5.
grafiği şekildeki gibidir.
Araç t anında durduğuna göre, hangi bölgelerde ya-
vaşlamaktadır?
A) Yalnız II
Alan
D) II ve III
Hız
V
0
-V
BY Yalnız III
X
A) Yalnız I
|| |||
t 2t 3t 4t
of
Eve Ill
D) Yalnız IV
Ivme-zaman
IV
4-E
B) Yalnız II
CI ve IL
Düz bir yolda hareket eden cismin hız - zaman grafiği
şekildeki gibidir.
Buna göre, cisme etkiyen net kuvvet, hangi zaman
aralıklarında cismin hızı ile zıt yönlüdür?
D=A
Yovarlanokted.
Zaman (s)
=a.1
E) III ve IV
C) Yalnız III
5-C
3
Fizik
Hareket
3-E 5. grafiği şekildeki gibidir. Araç t anında durduğuna göre, hangi bölgelerde ya- vaşlamaktadır? A) Yalnız II Alan D) II ve III Hız V 0 -V BY Yalnız III X A) Yalnız I || ||| t 2t 3t 4t of Eve Ill D) Yalnız IV Ivme-zaman IV 4-E B) Yalnız II CI ve IL Düz bir yolda hareket eden cismin hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, cisme etkiyen net kuvvet, hangi zaman aralıklarında cismin hızı ile zıt yönlüdür? D=A Yovarlanokted. Zaman (s) =a.1 E) III ve IV C) Yalnız III 5-C 3
Doğrusal yolda bir hareketliye ait sürat - zaman grafiği şe-
kildeki gibidir.
6
Sürat (m/s)
1
0
2
3
Zaman (s)
Buna göre yapılan hareketle ilgili yapılan aşağıdaki yo-
rumlardan hangisi doğrudur?
6. Öz
ra
A) Yapılan harekette ivme sıfırdan farklıdır.
B) Hareketli harekete başladıktan 1 saniye sonra başlangıç
noktasından 5 metre uzaktadır.
C) Hareketli harekete başladıktan 3 saniye sonra başlangıç
noktasından 12 metre uzaktadır.
D) Cismin üzerine etkiyen net kuvvet sıfırdır.
E) Cismin ivmesi 6 m/s² dir.
Fizik
Hareket
Doğrusal yolda bir hareketliye ait sürat - zaman grafiği şe- kildeki gibidir. 6 Sürat (m/s) 1 0 2 3 Zaman (s) Buna göre yapılan hareketle ilgili yapılan aşağıdaki yo- rumlardan hangisi doğrudur? 6. Öz ra A) Yapılan harekette ivme sıfırdan farklıdır. B) Hareketli harekete başladıktan 1 saniye sonra başlangıç noktasından 5 metre uzaktadır. C) Hareketli harekete başladıktan 3 saniye sonra başlangıç noktasından 12 metre uzaktadır. D) Cismin üzerine etkiyen net kuvvet sıfırdır. E) Cismin ivmesi 6 m/s² dir.
KL ara
45x
Doğrusal bir yolda hareket eden aracın ivme - zaman gra-
fiği şekildeki gibidir.
+ yönde düzgün
ya
hiztonon
da
2.
a
eksi yönde düzgün
yavaşlayan hareket
0
İvme
iume-2 omon grafici
altında kalan alan
hit değişimini verir.
Q=AV
At
Zaman
grafiginin
Buna göre, aracın t süredeki hareketi için aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) Önce düzgün hızlanmış sonra düzgün yavaşlamıştır.
B) Duruştan harekete geçerek düzgün hızlanmıştır.
C) Düzgün yavaşlamıştır.
D) Düzgün yavaşlayarak durmuştur.
E) Önce düzgün yavaşlamış sonra düzgün hızlanmıştır.
OF
Fizik
Hareket
KL ara 45x Doğrusal bir yolda hareket eden aracın ivme - zaman gra- fiği şekildeki gibidir. + yönde düzgün ya hiztonon da 2. a eksi yönde düzgün yavaşlayan hareket 0 İvme iume-2 omon grafici altında kalan alan hit değişimini verir. Q=AV At Zaman grafiginin Buna göre, aracın t süredeki hareketi için aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) Önce düzgün hızlanmış sonra düzgün yavaşlamıştır. B) Duruştan harekete geçerek düzgün hızlanmıştır. C) Düzgün yavaşlamıştır. D) Düzgün yavaşlayarak durmuştur. E) Önce düzgün yavaşlamış sonra düzgün hızlanmıştır. OF
2.
A) Yalniz Erhan
B) Yalnız Asude
C) Yalniz Roveyda
D) Erhan ve Rüveyda
E) Erhan, Rüveyda ve Asude
K, L, M ve N hareketlilerinin ilk ve son konumlan
Aşağıdaki tabloda doğrusal bir yolda hareket eden
verilmiştir.
PRO
DENİZİ
Hareketliler
K
L
M
N
İlk konum
+3x
-4x
+2x
-5x
D) K ve L
B) L ve N
Buna göre, hareketlilerden hangilerinin yer de-
ğiştirmesi eşittir?
A) L ve M
Son konum
+5x
+2x
-4x
E) K ve M
TYT Kurumsal Deneme - 4
+X
C) M ve N
Fizik
Hareket
2. A) Yalniz Erhan B) Yalnız Asude C) Yalniz Roveyda D) Erhan ve Rüveyda E) Erhan, Rüveyda ve Asude K, L, M ve N hareketlilerinin ilk ve son konumlan Aşağıdaki tabloda doğrusal bir yolda hareket eden verilmiştir. PRO DENİZİ Hareketliler K L M N İlk konum +3x -4x +2x -5x D) K ve L B) L ve N Buna göre, hareketlilerden hangilerinin yer de- ğiştirmesi eşittir? A) L ve M Son konum +5x +2x -4x E) K ve M TYT Kurumsal Deneme - 4 +X C) M ve N
4.
5.
Doğrusal yolda ha-
reket eden bir ara-
cin konum-zaman 8
grafiği şekildeki gibi-
dir. Aracın (0-2) sa-
niye aralığında hızı-
A) 2
V₁
V₂
DOĞRUSAL HAREKET
B) 3
Doğrusal yolda ha-
12
nın büyüklüğü V₁,
(2-6) saniye aralığında hızının büyüklüğü V₂ dir.
Buna göre,
oranı kaçtır?
4x (m)
0
C) 4
2
konum
t(s)
D) 6
E) 8
Fizik
Hareket
4. 5. Doğrusal yolda ha- reket eden bir ara- cin konum-zaman 8 grafiği şekildeki gibi- dir. Aracın (0-2) sa- niye aralığında hızı- A) 2 V₁ V₂ DOĞRUSAL HAREKET B) 3 Doğrusal yolda ha- 12 nın büyüklüğü V₁, (2-6) saniye aralığında hızının büyüklüğü V₂ dir. Buna göre, oranı kaçtır? 4x (m) 0 C) 4 2 konum t(s) D) 6 E) 8
.vodafone TR
DENEME 5
11:29
FEN BİLİMLER
1.
Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ai
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına iş
1. Şekildeki kırmızı ışıkta duran otomobil, trafik ışığının yeşil
yanmasıyla birlikte sabit ivmeyle harekete geçiyor.
Buna göre doğrusal yoldaki aracın hareketi süresin-
ce;
9, hız vektörü,
a, ivme vektörü,
Ax, yer değiştirme vektörü,
x, trafik lambasına göre konum vektörü
verilenlerden hangileri aynı yönlüdür?
A) 9 ve a
%60
B) 9 ve AX
D).9, AX-vex
no8
C) a ve x
E, a, Ax ve x
Fizik
Hareket
.vodafone TR DENEME 5 11:29 FEN BİLİMLER 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ai 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına iş 1. Şekildeki kırmızı ışıkta duran otomobil, trafik ışığının yeşil yanmasıyla birlikte sabit ivmeyle harekete geçiyor. Buna göre doğrusal yoldaki aracın hareketi süresin- ce; 9, hız vektörü, a, ivme vektörü, Ax, yer değiştirme vektörü, x, trafik lambasına göre konum vektörü verilenlerden hangileri aynı yönlüdür? A) 9 ve a %60 B) 9 ve AX D).9, AX-vex no8 C) a ve x E, a, Ax ve x
X, Y
lüğü
ur?
a-
an
te
16
C
karekök
74
10.
6
35
C
6 petend
X
2
35 m/s
H
Birbirine paralel raylarda zıt yönlerde hareket eden
X ve Y trenlerinin boyları sırasıyla 270 m ve 330 m
dir.
denizablon
8
1.78
Trenler şekilde gösterilen konumdan kaç s son-
ra birbirini tamamen geçer?
10,010g smu
A) 6
B) 8
D) 12
C) 10
25 m/s
m/s
Y
A 9
A
120x²
E) 15
D
OTTEN
Ka
ke
hi:
3.
A
nam
ely
Fizik
Hareket
X, Y lüğü ur? a- an te 16 C karekök 74 10. 6 35 C 6 petend X 2 35 m/s H Birbirine paralel raylarda zıt yönlerde hareket eden X ve Y trenlerinin boyları sırasıyla 270 m ve 330 m dir. denizablon 8 1.78 Trenler şekilde gösterilen konumdan kaç s son- ra birbirini tamamen geçer? 10,010g smu A) 6 B) 8 D) 12 C) 10 25 m/s m/s Y A 9 A 120x² E) 15 D OTTEN Ka ke hi: 3. A nam ely
9.
2x
ocio
Konum
x22-
→→ Zaman
0
nöd sonex A
162 flas8
Doğrusal yolda hareket eden bir karıncanın konum
· zaman grafiği şekildeki gibidir.
SIT
Buna göre;
Sieg
1. K zaman aralığında düzgün hızlanmıştır.
(durvaust
(L
2t 3t
zaman aralığında sabit hızla hareket etmiştir.
A) Yalnız III
III. M zaman aralığındakı hızının değeri, K zaman
aralığındaki hızının değerinden daha büyüktür.
önermelerinden hangileri doğrudur?
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve
1.
Fizik
Hareket
9. 2x ocio Konum x22- →→ Zaman 0 nöd sonex A 162 flas8 Doğrusal yolda hareket eden bir karıncanın konum · zaman grafiği şekildeki gibidir. SIT Buna göre; Sieg 1. K zaman aralığında düzgün hızlanmıştır. (durvaust (L 2t 3t zaman aralığında sabit hızla hareket etmiştir. A) Yalnız III III. M zaman aralığındakı hızının değeri, K zaman aralığındaki hızının değerinden daha büyüktür. önermelerinden hangileri doğrudur? D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve 1.