undan oluşan bir tab- tirilmiştir. 27. İki basamaklı AB sayıları için f ve g fonksiyonları f(AB) = 3

Soru metni

undan oluşan bir tab- tirilmiştir. 27. İki basamaklı AB sayıları için f ve g fonksiyonları f(AB) = 3A + 15B + 2 g(AB) = 3B + 15A + 2 Ayrit uzunlukları kolilerden dört tar yana dizilecektir. Örnek: olarak tanımlanıyor. f(AB) = 158 olduğuna göre, g(AB) kaçtır? A) 120 B) 134 C) 115 D) 151 E) 140 ere bu tablonun bir Buna göre, ke olabilir? A) 3* E) 8 Diğer sayfaya geçiniz.