Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Madde ve Özkütle Soruları

X ve Y kaplarina konu-
lan saf suların kap için-
deki denge durumları
şekildeki gibidir.
K
20°C
su
s
Buna göre;
Y
I. X kabında adezyon
kuvvetleri kohezyon kuvvetinden bü-
yüktür.
20°C
su
II. Y kabında kohezyon kuvyeti adezyon
kuvvetinden büyüktür
B) Yalnız II
D) I ve N
All. X ve Y kaplarında suların kohezyon
kuvvetleri birbirine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
EI, II ve III
Fizik
Madde ve Özkütle
X ve Y kaplarina konu- lan saf suların kap için- deki denge durumları şekildeki gibidir. K 20°C su s Buna göre; Y I. X kabında adezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetinden bü- yüktür. 20°C su II. Y kabında kohezyon kuvyeti adezyon kuvvetinden büyüktür B) Yalnız II D) I ve N All. X ve Y kaplarında suların kohezyon kuvvetleri birbirine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) Yalnız III EI, II ve III
Boş bir kap özkütlesi 1,8 g/cm³ özkütleli sıvıyla tama-
280g/1,4 g/cm³ sıvıyla tamamen
men
doldurulduğunda
doldurulduğunda
240 gram geliyor.
2328
Buna göre, aynı kap 0,6 g/cm³ özkütleli sıvıyla tamamen
doldurulursa kaç g gelir? (Sıvılar aynı sıcaklıktadır.)
A) 140
160
C) 180 D) 200 E) 220
260% 18 240
the
AL
20
18
Fizik
Madde ve Özkütle
Boş bir kap özkütlesi 1,8 g/cm³ özkütleli sıvıyla tama- 280g/1,4 g/cm³ sıvıyla tamamen men doldurulduğunda doldurulduğunda 240 gram geliyor. 2328 Buna göre, aynı kap 0,6 g/cm³ özkütleli sıvıyla tamamen doldurulursa kaç g gelir? (Sıvılar aynı sıcaklıktadır.) A) 140 160 C) 180 D) 200 E) 220 260% 18 240 the AL 20 18
Fis
union
e-
si
1.
ÖDEV TESTI 1 > Kaldırma Kuvveti - 1
SIVI
Alionur fizik laboratuvarında yaptığı deneyde ağırlıkla-
eşitX, Y, Z cisimlerini sıvıya bıraktığında şekildeki gibi
SIVida dengede kaldıklarını gözlemliyor. Alionur aşağı-
daki çıkarımlarda bulunuyor.
1. Cisimler batmadıkları için cisimlerin hacimleri eşittir.
II. Cisimlere sivinin uyguladığı kaldırma kuvveti eşittir.
III. Cisimlerin özkütleleri eşittir.
Alionur'un çıkarımlarından hangileri kesinlikle
doğrudur?
A) Yalnızt
D) I ve II
S
Z
sy
B) Yalnız II
d=
C) Yalnız III
E) I, I ve III
3.
X
SIVI
içleri da
her biri
Cisimle
1. Vx
II. Fx
III. Gy
karşı
dur?
els 4.
Yayınlanı
A) Y-
Fizik
Madde ve Özkütle
Fis union e- si 1. ÖDEV TESTI 1 > Kaldırma Kuvveti - 1 SIVI Alionur fizik laboratuvarında yaptığı deneyde ağırlıkla- eşitX, Y, Z cisimlerini sıvıya bıraktığında şekildeki gibi SIVida dengede kaldıklarını gözlemliyor. Alionur aşağı- daki çıkarımlarda bulunuyor. 1. Cisimler batmadıkları için cisimlerin hacimleri eşittir. II. Cisimlere sivinin uyguladığı kaldırma kuvveti eşittir. III. Cisimlerin özkütleleri eşittir. Alionur'un çıkarımlarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnızt D) I ve II S Z sy B) Yalnız II d= C) Yalnız III E) I, I ve III 3. X SIVI içleri da her biri Cisimle 1. Vx II. Fx III. Gy karşı dur? els 4. Yayınlanı A) Y-
8.
Bir sıvıya daldırılan kılcal cam borulardaki sıvıların yük-
seklik durumları şekildeki gibidir.
A) r₁ > 1 ₂ > 13
C) r3 > T₂ > ₁
13
r.
Kılcal boruların yarıçapları sırasıyla ₁, ₂, 3 olduğu-
na göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
E) r₂ >3 > ₁
SIVI
B) r₂ >₁ > T3
D) T3 > r₁ > T₂
Fizik
Madde ve Özkütle
8. Bir sıvıya daldırılan kılcal cam borulardaki sıvıların yük- seklik durumları şekildeki gibidir. A) r₁ > 1 ₂ > 13 C) r3 > T₂ > ₁ 13 r. Kılcal boruların yarıçapları sırasıyla ₁, ₂, 3 olduğu- na göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? E) r₂ >3 > ₁ SIVI B) r₂ >₁ > T3 D) T3 > r₁ > T₂
1.
Yüksekliği sabit kalmak şartıyla silindir şeklindeki bir oyun
hamurundan yapılan cismin dairesel yüzeyinin yarıçap
uzunluğu hamur ilave edilerek iki katına çıkarılıyor.
Buna göre, bu cismin dairesel yüzeyinin alanı ve cis-
min hacmi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Alan değeri ve hacim değeri 2 katına çıkar.
B) Alan değeri ve hacim değeri 4 katına çıkar.
C) Alan değeri 2 katına çıkar, hacim değeri 4 katına çıkar.
D) Alan değeri 2 katına çıkar, hacim değeri 8 katına çı-
kar.
E) Alan değeri 4 katına çıkar, hacim değeri 8 katına çıkar.
Fizik
Madde ve Özkütle
1. Yüksekliği sabit kalmak şartıyla silindir şeklindeki bir oyun hamurundan yapılan cismin dairesel yüzeyinin yarıçap uzunluğu hamur ilave edilerek iki katına çıkarılıyor. Buna göre, bu cismin dairesel yüzeyinin alanı ve cis- min hacmi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Alan değeri ve hacim değeri 2 katına çıkar. B) Alan değeri ve hacim değeri 4 katına çıkar. C) Alan değeri 2 katına çıkar, hacim değeri 4 katına çıkar. D) Alan değeri 2 katına çıkar, hacim değeri 8 katına çı- kar. E) Alan değeri 4 katına çıkar, hacim değeri 8 katına çıkar.
an kıl-
kadar
-?
Iniz III
abende
kleri 2h
nüyor.
cimleri-
IN
45
Şekildeki kapların içerisinde özkütleleri birbirinden farklı
olan K, L, M sıvıları vardır.
7
K
Kütle
K ve L Sivilarından alınarak yapılan türdeş karışımın öz
kütlesi M SIVISının özkütlesine eşit olmaktadır.
Buna göre sabit sıcaklıktaki bu sıvılara ait;
L
M
K
→ Hacim
Şekil - 1
A) Yalnız I
5
L
Kütle
D) II ve III
K
Kütle
M
6
M
B) I ve II
M
L
WO
→ Hacim
Şekil - III
yukarıda verilen grafiklerden hangileri doğrudur?
^
15 3₁ YLI Z₁
Şekil - II
Hacim
Bru
E) I, II ve II
C) I ve III
Fizik
Madde ve Özkütle
an kıl- kadar -? Iniz III abende kleri 2h nüyor. cimleri- IN 45 Şekildeki kapların içerisinde özkütleleri birbirinden farklı olan K, L, M sıvıları vardır. 7 K Kütle K ve L Sivilarından alınarak yapılan türdeş karışımın öz kütlesi M SIVISının özkütlesine eşit olmaktadır. Buna göre sabit sıcaklıktaki bu sıvılara ait; L M K → Hacim Şekil - 1 A) Yalnız I 5 L Kütle D) II ve III K Kütle M 6 M B) I ve II M L WO → Hacim Şekil - III yukarıda verilen grafiklerden hangileri doğrudur? ^ 15 3₁ YLI Z₁ Şekil - II Hacim Bru E) I, II ve II C) I ve III
9. Saf bir maddenin özkütle - kütle grafiği şekildeki gibidir.
A)
B)
C)
D)
E)
Artmıştır
Sabittir
Özkütle
Bu maddenin I. ve II. durumdaki hacmi için ne söyle-
nebilir?
Artmıştır
Artmıştır
Azalmıştır
||
||
Kütle
Azalmıştır
Azalmıştır
Sabittir
Artmıştır
Artmıştır
Fizik
Madde ve Özkütle
9. Saf bir maddenin özkütle - kütle grafiği şekildeki gibidir. A) B) C) D) E) Artmıştır Sabittir Özkütle Bu maddenin I. ve II. durumdaki hacmi için ne söyle- nebilir? Artmıştır Artmıştır Azalmıştır || || Kütle Azalmıştır Azalmıştır Sabittir Artmıştır Artmıştır
6. Özdeş kaplarda V hacminde 3d özkütleli X SIVISI ile d öz-
kütleli Y Sıvısı vardır. X sıvısından bir miktar sıvı alınıp Y
SIVISI üzerine döküldüğünde kaplardaki sıvı kütleleri eşit
oluyor.
A)
X SIVISI
V
3d
1
Y SIVISI
Buna göre, X SIVISından alınan miktarın hacmi kaç
V'dir?
B) (C)=1/12
V
d
yer (yatay)
8
-100
Fizik
Madde ve Özkütle
6. Özdeş kaplarda V hacminde 3d özkütleli X SIVISI ile d öz- kütleli Y Sıvısı vardır. X sıvısından bir miktar sıvı alınıp Y SIVISI üzerine döküldüğünde kaplardaki sıvı kütleleri eşit oluyor. A) X SIVISI V 3d 1 Y SIVISI Buna göre, X SIVISından alınan miktarın hacmi kaç V'dir? B) (C)=1/12 V d yer (yatay) 8 -100
5.
Bir kaba iki musluktan X ve Y sıvıları akıyor. Sıvıların ha-
cim - zaman grafiği şekildeki gibi oluyor.
2V
A) 2
V
0
Hacim
B) 3
t
X
Y
2t
Zaman
Buna göre, 2t anında kapta toplam kaç V hacminde
SIVI vardır?
AY
D) 1/1/2
E) 4
Fizik
Madde ve Özkütle
5. Bir kaba iki musluktan X ve Y sıvıları akıyor. Sıvıların ha- cim - zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. 2V A) 2 V 0 Hacim B) 3 t X Y 2t Zaman Buna göre, 2t anında kapta toplam kaç V hacminde SIVI vardır? AY D) 1/1/2 E) 4
Aşağıda belirtilen,
1.
Bir kürenin yarıçapı 2 katına çıkarsa hacmi 8 kati-
na çıkar.
II.
Bir silindirin yarıçapı 2 katına çıkarsa kesit alanı
2 katına çıkar.
III. Bir kürenin yarıçapı 2 katına çıkarsa kesit alanı
4 katına çıkar.
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Xalnız I
B) Yalnız II
D) ve Ill
C) Yalnız III-
E) Il ve ill
33
günc
Bun
kaç
(du
A)
Fizik
Madde ve Özkütle
Aşağıda belirtilen, 1. Bir kürenin yarıçapı 2 katına çıkarsa hacmi 8 kati- na çıkar. II. Bir silindirin yarıçapı 2 katına çıkarsa kesit alanı 2 katına çıkar. III. Bir kürenin yarıçapı 2 katına çıkarsa kesit alanı 4 katına çıkar. yargılardan hangileri doğrudur? A) Xalnız I B) Yalnız II D) ve Ill C) Yalnız III- E) Il ve ill 33 günc Bun kaç (du A)
2.
3.
II. Sütün kaymağının yüzeyinde topla
III. Hastanelerde kan tahlilinin yapılması t
olay ve uygulamalarının hangilerinde, maddelerin
özkütlelerinin farklı olması etkilidir?
A) Yalnız I
D) II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Saf bir suyun sıcaklığı 0°C den +4°C çıkartılırsa,
I.
Kütlesi değişmez.
II.
Hacmi artar.
III. Özkütlesi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
E), II ve III
C) I ve II
B) Yalnız II
BARTO
E) II ve III
Be
C) I ve II
Kan tahlilinde, bir hastadan alınan kan, laboratuvar
ortamında tüplere konularak santrifüj cihazlarına
yerleştirilir. Santrifüj cihazı, tüpleri çok hızlı bir şekilde
döndürerek kan içinde bulunan farklı cins sıvıların
birbirinden ayrışmasını sağlar.
göre, kan tahlilinin yapılmasında maddelerin
farklı olmasından yararlan
Fizik
Madde ve Özkütle
2. 3. II. Sütün kaymağının yüzeyinde topla III. Hastanelerde kan tahlilinin yapılması t olay ve uygulamalarının hangilerinde, maddelerin özkütlelerinin farklı olması etkilidir? A) Yalnız I D) II ve III A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III Saf bir suyun sıcaklığı 0°C den +4°C çıkartılırsa, I. Kütlesi değişmez. II. Hacmi artar. III. Özkütlesi artar. yargılarından hangileri doğrudur? E), II ve III C) I ve II B) Yalnız II BARTO E) II ve III Be C) I ve II Kan tahlilinde, bir hastadan alınan kan, laboratuvar ortamında tüplere konularak santrifüj cihazlarına yerleştirilir. Santrifüj cihazı, tüpleri çok hızlı bir şekilde döndürerek kan içinde bulunan farklı cins sıvıların birbirinden ayrışmasını sağlar. göre, kan tahlilinin yapılmasında maddelerin farklı olmasından yararlan
8. İçerisinde 4V hacminde boşluk bulunan küresel bir cis-
min dış hacmi 6V'dir. Bu küre, 2d özkütleli sıvı içerisine
atıldığında yarısı Sıvıya batacak şekilde yüzmektedir.
Buna göre, bu cismin yapıldığı maddenin yoğun-
luğu kaç d'dir?
A) 1
20
B) 2
C) 3
E) 5
D) 4
vb.dsl.p=lc.dc.g
60.20/8=40.dc.p
Fizik
Madde ve Özkütle
8. İçerisinde 4V hacminde boşluk bulunan küresel bir cis- min dış hacmi 6V'dir. Bu küre, 2d özkütleli sıvı içerisine atıldığında yarısı Sıvıya batacak şekilde yüzmektedir. Buna göre, bu cismin yapıldığı maddenin yoğun- luğu kaç d'dir? A) 1 20 B) 2 C) 3 E) 5 D) 4 vb.dsl.p=lc.dc.g 60.20/8=40.dc.p
60
40
20
Kütle (g)
5
A) I, II ve III-
10
X SIVISI
15
Y SIVISI
→ Hacim (cm³)
12
Kütle (g)
8
2
C) I, II ve IV
K SIVISI
4
6
8
Yukarıdaki kütle-hacim grafikleri verilen X, Y, K ve L sıvıları ile oluşturulan karışımlarla ilgili;
1. X SIVISından 90 g, Y sivisindan 20 g alındığında oluşan karışımın öz kütlesi 5,5 g/cm³ olur.
II. K sivisindan 90 g, Y Sivisindan 20 g alındığında oluşan karışımın öz kütlesi 3,5 g/cm³ olur.
IM. X SIVISından 40 cm³, Y Sivisindan 10 cm³ alındığında oluşan karışımın öz kütlesi 5,6 g/m³ olur.
IV. K sıvısından 36 cm³, L sivisindan 24 cm³ alındığında oluşan karışımın öz kütlesi 2 g/m³ olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
-B) I, III ve IV
L SIVISI
→ Hacim (cm³)
D) Il ve IV
E), II, III ve IV
769
Fizik
Madde ve Özkütle
60 40 20 Kütle (g) 5 A) I, II ve III- 10 X SIVISI 15 Y SIVISI → Hacim (cm³) 12 Kütle (g) 8 2 C) I, II ve IV K SIVISI 4 6 8 Yukarıdaki kütle-hacim grafikleri verilen X, Y, K ve L sıvıları ile oluşturulan karışımlarla ilgili; 1. X SIVISından 90 g, Y sivisindan 20 g alındığında oluşan karışımın öz kütlesi 5,5 g/cm³ olur. II. K sivisindan 90 g, Y Sivisindan 20 g alındığında oluşan karışımın öz kütlesi 3,5 g/cm³ olur. IM. X SIVISından 40 cm³, Y Sivisindan 10 cm³ alındığında oluşan karışımın öz kütlesi 5,6 g/m³ olur. IV. K sıvısından 36 cm³, L sivisindan 24 cm³ alındığında oluşan karışımın öz kütlesi 2 g/m³ olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? -B) I, III ve IV L SIVISI → Hacim (cm³) D) Il ve IV E), II, III ve IV 769
Sağ kefesinde 20 gram'lik kütle, sol kefesinde içinde
bir miktar su olan eşit bölmeli ağırlığı önemsiz kap bu-
lunan terazi şekildeki gibi dengededir. Kap, d özkütleli
bir sıvı ile tamamen dolduruluyor. Dengeyi sağlamak
için sağ kefeye 24 gram daha kütle konuluyor,
su
sol kefe
Hemh
0
20 g
sağ kefe
Buna göre, kaba eklenen sıvının özkütlesi kaç
g/cm³ tür? (du = 1 g/cm³ tür.)
A) 0,50 B) 0,60 C) 0,75 D) 1,80 E) 1,20
Fizik
Madde ve Özkütle
Sağ kefesinde 20 gram'lik kütle, sol kefesinde içinde bir miktar su olan eşit bölmeli ağırlığı önemsiz kap bu- lunan terazi şekildeki gibi dengededir. Kap, d özkütleli bir sıvı ile tamamen dolduruluyor. Dengeyi sağlamak için sağ kefeye 24 gram daha kütle konuluyor, su sol kefe Hemh 0 20 g sağ kefe Buna göre, kaba eklenen sıvının özkütlesi kaç g/cm³ tür? (du = 1 g/cm³ tür.) A) 0,50 B) 0,60 C) 0,75 D) 1,80 E) 1,20
Sıcaklığı sabit bir maddenin bazı nicelikleri arasındaki
ilişki şekildeki I, II, III grafiklerindeki gibi verilmiştir.
Özkütle
Kütle
1
A) Yalnız I
Hacim
Özkütle
D) II ve III
Hacim
||
Buna göre, grafiklerden hangileri doğru çizilmiş
olabilir?
B) Yalnız III
Hacim
|||
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Madde ve Özkütle
Sıcaklığı sabit bir maddenin bazı nicelikleri arasındaki ilişki şekildeki I, II, III grafiklerindeki gibi verilmiştir. Özkütle Kütle 1 A) Yalnız I Hacim Özkütle D) II ve III Hacim || Buna göre, grafiklerden hangileri doğru çizilmiş olabilir? B) Yalnız III Hacim ||| E) I, II ve III C) I ve II
aylar,
abilir?
C) III ve IV
de bu-
esi de-
aittir.
?
im
22
4. K, L sıvıları ile bu sıvılardan elde edilen karışımın hacim - küt-
le grafiği şekilde verilmiştir.
AV (hacim)
A)
K
K
Buna göre, K, L sıvılarının karışmadan önceki durumu aşa-
ğıdakilerden hangisi gibi olabilir?
(Kaplar eşit hacim bölmelidir.)
L
E)
A
L
K
Karışım
B)
2
D)
m (kütle)
L
K
K
6.
Fizik
Madde ve Özkütle
aylar, abilir? C) III ve IV de bu- esi de- aittir. ? im 22 4. K, L sıvıları ile bu sıvılardan elde edilen karışımın hacim - küt- le grafiği şekilde verilmiştir. AV (hacim) A) K K Buna göre, K, L sıvılarının karışmadan önceki durumu aşa- ğıdakilerden hangisi gibi olabilir? (Kaplar eşit hacim bölmelidir.) L E) A L K Karışım B) 2 D) m (kütle) L K K 6.